Loading...
802, 2016

Gældssanering – Hvem kan få gældssanering?

Gældssanering er for dem, som af en eller anden årsag er kommet ud i en uoverskuelig gæld. Årsagen til gælden kan være en eller flere livsbegivenheder, såsom sygdom, skilsmisse, arbejdsløshed, tvangsauktion, konkurs m.m. En gældssanering tilkendes af skifteretten som fastsætter et beløb (ansøgers betalingsevne), som ansøgeren har råd til at betale over en periode på typisk 5 år (3 år for [...]

802, 2016

Café vælger crowdlending frem for konventionel låntagning

På Mosede Strandvej, mellem Karlslunde og Greve station findes Café Jenners. Især er caféen kendt for deres store burgere, nyfortolkning af grillretter, live musik og selskabslokaler. Nu er Café Jenners også kendt for at være en af frontløberne af virksomheder i Danmark som vælger alternativ finansiering, og modtager deres finansiering som crowdlending. ”Bankerne har generelt har et lidt skævt blik rettet på restaurationsbranchen. Da [...]

2712, 2015

Mortifikation af pantebreve

Af og til støder man på det problem, at der i en fast ejendom er tinglyst et pantebrev, som ejeren ikke er bekendt med præcis hvor befinder sig. Der vil typisk være tale om et ejerpantebrev tinglyst med prioritet efter kreditforeningslån, og som oprindeligt er anvendt til sikkerhed for et banklån. I de tilfælde, hvor kreditforeningslånene i ejendommen skal omprioriteres, [...]

2712, 2015

Den offentlige ejendomsvurdering +/- 15 %

Det er almindelig kendt, at man ved gaveoverdragelser mellem nærtstående familiemedlemmer, kan overdrage fast ejendom til en værdi, der ligger inden for den offentlige ejendomsværdi +/- 15 %, uden at SKAT kan tilsidesætte denne værdifastsættelse. Ved nærtstående familiemedlemmer forstås forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn, oldebørn etc. Modsat søskender, nevøer og niecer. Det der ikke er mange bekendt er at denne regel [...]

2712, 2015

Gældssanering – en vej tilbage

Hvis du har måttet sælge din faste ejendom med et tab, eller står med en stor personlig gæld efter en konkurs, er der flere muligheder for at opnå en ordning for afvikling af gælden. Har man en god dialog med sine kreditorer, kan der være mulighed for at aftale en akkordordning med disse, det vil sige, at man aftaler et [...]

2712, 2015

Uskiftet bo – det rigtige valg?

Mange ægtefolk stiller ikke spørgsmålstegn ved at vælge uskiftet bo, når førstafdøde afgår ved døden. Hvis man er i gift, og har fælleseje og fællesbørn, vil længstlevende ægtefælle, ved førstafdødes død, kunne vælge at hensidde i uskiftet bo med førstafdødes formue. Dette er en ret for længstlevende ægtefælle, og kan også ske, selv om fællesbørnene er modstandere heraf. Et uskiftet [...]

2712, 2015

Låneovervågning af dit realkreditlån – en overvejelse værd!

Overtag selv styringen med dit lån Denne artikel vil på baggrund af en kort introduktion til begrebet ”låneovervågning” give et overblik over hvilke muligheder den giver dig som har optaget realkreditfinansiering.   Du vælger ikke selv renten ved optagelsen I forbindelse med køb af hus eller ejerlejlighed i Danmark vil langt de fleste privatpersoner have behov for at optage et [...]

2712, 2015

Ændringer i forældreansvarsloven pr. 1. oktober 2015

Pr. 1. oktober 2015 trådte ændringer til forældreansvarsloven i kraft, hvilket er sket med baggrund i ønsket om at forsøge at begrænse muligheden for at udøve samværschikane. Tidligere var det således, at Statsforvaltningen alene havde hjemmel til at træffe afgørelse om samværsforælders ret til ferie og ikke bopælsforælderen. Dette betød, at den af forældrene, der havde børnenes bopæl, i princippet [...]

2712, 2015

Køb af biler – hvornår foreligger der en mangel?

Det er kommet frem i pressen, at 11 millioner Volkswagen-dieselbiler verden over er udstyret med en software, der kan få bilerne til at fremstå mere miljøvenlige, end de egentlig er. Volkswagen har offentligt erkendt og undskyldt, at der har været snydt med den software der er installeret og den øverste chef for Volkswagen, Martin Winterkorn, er trådt tilbage på grund [...]

2712, 2015

Overvejer du at flexlease din næste bil?

Markedet for flexleasing af biler er de seneste 3-4 år blevet mere og mere udbredt, og er ikke længere forbeholdt dem, der overvejer at købe en bil på den anden side af millionen, eller eventuelt overvejer at købe en bil til sommerbrug. Flexleasing er blevet mere udbredt blandt såvel selvstændigt erhvervsdrivende som private, hvilket også har medført, at udbyderne af [...]

2712, 2015

Konkurskarantæne, ikke kun for konkursryttere.

- Også almindelige konkursramte erhvervsdrivende risikerer konkurskarantæne. Som erhvervsdrivende skal du være opmærksom på de nye regler om konkurskarantæne. Reglerne trådte i kraft 1. januar 2014, og der er allerede offentliggjort så meget praksis på området, at der kan udledes en forholdsvis streng linje. Konkurskarantæne betyder kort fortalt, at den der pålægges konkurskarantæne, i en periode på 3 år, ikke [...]

2712, 2015

Inkasso – skal du sende dine kunder til inkasso, når de ikke betaler til tiden?

De fleste virksomheder oplever, at kunder ikke betaler fakturaer til tiden. Enkelte kunder får betalt fakturaen når de har modtaget en rykker, mens andre helt ignorerer alle henvendelser om den manglende betaling. Når kunden helt ignorerer fremsendte rykkerskrivelser eller lover at betale og der alligevel ikke sker noget, bør det overvejes om sagen skal sendes til inkasso. Før du sender [...]

2511, 2015

Borgere med særlige behov (autisme, ADHD, borderline, udviklingshæmmede m.m) kan få mere overskud til personlig udvikling med en fast økonomisk rådgiver

Privatøkonomisk selvstændighed udvikler identitet og selvværd Som alle andre, er det yderst identitetsudviklende for borgere med særlig behov (Dvs. med diagnoser såsom ADHD, borderline, autisme, udviklingshæmmede m.m.), hvis de kan blive mest mulig selvhjulpne på det privatøkonomiske område. At have privatøkonomisk selvstændighed er for alle et højt prioriteret behov/ønske – også for borgere med særlige behov. Erfaringen viser, at desto mere økonomisk [...]

2511, 2015

Stiger din aktie på den RIGTIGE måde?

Ovenpå de seneste måneders store udsving på aktiemarkederne verden over er det relevant at kigge nærmere på mekanismerne bag aktiestigninger (og fald). Her er det væsentligt at se på, hvorfor en given aktie stiger og efterfølgende at spørge sig selv; ”stiger aktien på den RIGTIGE måde?” Det er med andre ord ikke ligegyldigt, hvordan aktien stiger. Baggrunden for dette vil jeg [...]

2210, 2015

Omlæg din kapitalpension til Aldersopsparing – NU

Hvis du har en kapitalpension, kan du opnå en skatterabat ved at omlægge denne til en Alderspension inden udgangen af 2015. Du kan spare penge Der er mulighed for at spare penge ved at omlægge din kapitalpension til en alderspension. Det skyldes, at hvis du vælger at omlægge den inden udgangen af 2015, betaler du 37,3% i afgift, hvorimod, hvis [...]

2210, 2015

Nyt krav: 5 % udbetaling når du køber bolig

I en ny bekendtgørelse, der træder i kraft d.1 november 2015 stiller finanstilsynet krav om at boligkøbere fremadrettet som hovedregel selv skal betale en udbetaling på 5 %, hvilket betyder, at hvis man køber en bolig til 1.500.000 kr. skal man selv betale de 75.000 kr. Hvorfor er denne ændring lavet? Finanstilsynet har valgt at indføre dette krav for at [...]

1410, 2015

Ulovlige kapitalejerlån

Det kan have store økonomiske konsekvenser for et selskabs kapitalejere (aktionærer), at låne penge af selskabet, lade selskabet betale private udgifter eller i det hele taget at lade selskabet stille midler til rådighed direkte eller indirekte, da dette som udgangspunkt behandles efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt. I praksis betyder det, at lånet mv. beskattes som løn eller [...]

1410, 2015

Nye boliglejeregler

I marts måned 2015 vedtog Folketinget nogle væsentlige ændringer til lejelovgivningen, der for fremtiden vil få stor betydning for stort set alle beboelseslejemål. Ændringer omfatter forbud mod, at der fremover indgås aftaler om trappeleje, forbud mod aftale om, at lejere automatisk skal aflevere et lejemål nyistandsat ved fraflytning, ændret formkrav i forbindelse med lejevarslinger og ikke mindst regler om, at [...]

810, 2015

Overvejelser enhver virksomhedsejer bør gøre sig

Det er ikke alle, der har forholdt sig til, hvad der skal ske med virksomheden i tilfælde af, at virksomhedsejeren dør eller skal skilles. Dette kan være livstruende for virksomheden, og man bør som virksomhedsejer forsøge at forebygge dette. Udgangspunktet i et ægteskab er, at der er fælleseje, eller med andre ord, i tilfælde af skilsmisse skal samtlige værdier som [...]

810, 2015

Fra 1. november skal boligkøbere selv lægge mindst 5 % af købesummen i udbetaling

Et boligkøb kan finansieres med realkreditlån for op til 80 % af købesummen. De resterende 20 % har køberne hidtil haft mulighed for at låne i banken. Men med en ny bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, dvs. banker, der træder i kraft den 1. november 2015, skal banken som udgangspunkt sikre, at køber selv erlægger en passende udbetaling [...]

810, 2015

Hvilke rettigheder har du som flypassager

EU forordning 261/2004 fastslår, at flypassagerer har visse rettigheder ved boardingafvisning, aflysning og lange forsinkelser. For at en flyvning er omfattet af forordningen, skal der enten være tale om en flyafgang fra et EU-land eller om en flyafgang fra et land udenfor EU, hvis bestemmelseslufthavnen er i et EU-land og det transporterende luftfartsselskab er et EU-luftfartsselskab. En flyvning fra Danmark [...]

810, 2015

Hjemtag Realkreditlån imens du stadig er på arbejdsmarkedet

Vær på vagt: Banker og realkreditinstitutter har strammet meget op for långivningen til kunder i den 3. alder. Eksempel Jeg har et eksempel på et ægtepar, som optog et lån på kr. 1.500.000 (DanskePrioritet) imens de stadig var på arbejdsmarkedet. Det var afdragsfrit i 10 år og lånet skulle genforhandles efter 10 år. Den tid oprandt fornylig. Der kunne de [...]

810, 2015

Sæson for Rentetilpasning

Sæsonen for rentetilpasning af Flexlån med rentetilpasning den 1. januar 2016 nærmer sig. Derfor er det på høje tid at overveje, hvad du skal. Det nemmeste er at blive i samme realkreditselskab og følge deres anbefaling. Men det er absolut IKKE sikkert det rigtigste at gøre hvis du vil have en gevinst! Beslut selv - Penge- og Realkreditinstitutterne varetager egne [...]

2009, 2015

Skal dit realkreditlån refinansieres?

Når dit flexlån skal refinansieres, eller retter mindst 2 måneder før det skal refinansieres, skal du som låntager tage stilling til hvad der skal ske med lånet. Dette er utrolig vigtigt!  - er du tættere på refinansieringen end 2 måneder, vil dit lån automatisk blive refinansieret med samme vilkår som sidst. Dette er ikke nødvendigvis det der er bedst for [...]

2009, 2015

Prisen på dine vaner. Om vaners indflydelse på budgetskemaet

Du kender det sikkert godt. Lige efter nytårets store fest beslutter du dig for, at i år er året, hvor der skal ske nogle positive forandringer. Du skal have styr på din økonomi og lave et budgetskema med en god plan for dine penge. Du skal være fit og på løbetur to gange om ugen. Men som tiden så småt [...]

Gode råd om privatøkonomi

Tilmeld dig Conomia.dk nyhedsbrevet og få gode råd og tips, der kan spare dig for mange penge. Nyhedsbrevet er gratis og kan til enhver tid afmeldes.

Tak for din tilmelding!