Loading...
2606, 2017

SELVTÆGT I LEJEFORHOLD – LAD VÆR

Det sker, at lejer betaler sin husleje for sent eller helt stopper med at betale, og udlejer derfor gerne vil have lejer sat ud af lejemålet hurtigst muligt. Hvis lejer ikke fraflytter frivilligt, synes mange at den formelle proceduren med at få sat lejer ud af lejemålet er besværelig, langsommelig og dyr. For beboelseslejemål skal der fremsendes et påkrav tidligst [...]

2606, 2017

PENSIONSINVESTERING I UNOTEREDE SELSKABER

Valg af investeringsform for pensionsmidler er baseret på en afvejning af risiko og afkast i forhold til en given investeringshorisont. Herudover skal de skattemæssige konsekvenser af en investering inddrages i beslutningen, idet forskelle i beskatningsmåder- og procenter kan have væsentlig betydning for det effektive afkast af investeringen efter skat. En investeringsmulighed der ikke synes at være særlig udbredt i praksis, [...]

2606, 2017

FREMTIDSFULDMAGTER

Folketinget behandler på nuværende tidspunkt forslag til lov om fremtidsfuldmagter. Lovforslaget har til formål at styrke retten til selv at bestemme over sine personlige og økonomiske forhold under betryggende former, på trods af fysisk/psykisk sygdom, eller almindelig alderdom. Allerede i dag er det muligt at oprette en fuldmagt, der tager sigte på, at andre kan varetage ens interesser, hvis man, [...]

2606, 2017

NY TYPE EJERREGISTRERING – NU SKAL NÆSTEN ALLE VIRKSOMHEDSTYPER REGISTRERE DERES REELLE EJERE

Fra sommeren 2017 skal en lang række selskaber og virksomheder registrere deres reelle ejere. Reelle ejere er fysiske personer, der i sidste instans enten ejer eller kontrollere en virksomhed. Det kan enten være i form af kapitalandele eller i forhold til stemmerettigheder eller anden form for indflydelse, f.eks. retten til at udpege et ledelsesmedlem. De selskabs- og virksomhedstyper, der skal [...]

2606, 2017

PAKKEREJSER – HVILKE RETTIGHEDER HAR DU?

I 2016 fik Pakkerejse-Nævnet 30,5 pct. flere klager i forhold til året før. Klagerne har især omhandlet utilfredshed med standarden på hotellet og dets faciliteter og/eller ændret transport og forsinkelser. Pakkerejseloven regulerer dine rettigheder som rejsende på en pakkerejse. For at rejsen er omfattet af pakkerejseloven, skal rejsen omfatte mindst to af følgende elementer: Transport, indkvartering eller anden turistmæssig ydelse, [...]

2606, 2017

KLAGENÆVN FOR DOMÆNENAVNE

I Danmark er der let adgang til at registrere domænenavne, men det betyder desværre også, at der ganske ofte finder et misbrug sted, typisk i form af udnyttelse af eksisterende virksomheders navne og kendetegn, hvor misbrugeren forsøger at ”stjæle” kunder. Denne type krænkelser kan behandles ved domstolene, hvor der både kan nedlægges fogedforbud mod anvendelse af et domænenavn, og der [...]

2606, 2017

Ny Lov om ægtefællers økonomiske forhold

Folketinget har netop vedtaget en ny lov, der skal regulere det økonomiske forhold imellem ægtefæller. Loven behandler blandt andet, hvorledes ægtefællers formue skal deles ved separation, skilsmisse og død, herunder hvilke aktiver der ikke skal indgå i delingen. Formålet med loven har været, at modernisere og forenkle de nugældende regler om de økonomiske retsvirkninger ved at indgå et ægteskab. Vedtagelsen [...]

2606, 2017

Nye regler om kreditvurdering ved ”hurtiglån”.

Forbrugerombudsmanden har sammen med flere brancheorganisationer revideret retningslinjerne for kortfristede lån, indgået som fjernsalgsaftaler, særligt reglerne om kreditvurdering. De nye krav til kreditvurderingen vil få betydning for alle erhvervsdrivende, der udbyder kredit til forbrugere. Reglerne er trådt i kraft den 1. maj 2017. Forbrugerombudsmanden har, som følge af stigende antal sager på området, erfaret, at flere udbydere af kortfristede lån [...]

2606, 2017

Ekstraarbejder i byggesager, kimen til mange retssager

Når der i byggesager opstår uenighed mellem parterne, er det næsten altid et spørgsmål om enten fejl og mangler og/eller den økonomiske opgørelse af byggesagen. En lang række tvister og retssager kunne være undgået, hvis parterne, og især entreprenøren, udviser større omhu, når omfanget af byggeopgaven ændres. Problemet forekommer i alle typer bygge-sager, men dog oftere i mindre byggesager, hvor [...]

1908, 2016

Styr på Arven

Få overblik Det er vigtigt at have et overblik og få bragt tingene på plads. Hvem arver dine penge, din bolig, din pension og dine ting? Mange har ikke sat den den korte tid af, som det tager at tjekke disse ting. Måske er tiden nu inde for dig, til at få disse vigtige ting på plads, og få skræddersyet [...]

1408, 2016

Højesteret blåstempler bortvisning.

- Ansat bortvist for betaling af private udgifter over telefonregningen for arbejdsmobiltelefon. Højesteret har netop afsagt dom i en principiel sag, om hvorvidt en arbejdsgiver var berettiget til at bortvise en medarbejder som følge af, at denne havde ladet udgifter til privat transport betale af arbejdsgiveren, uden aftale herom. Sagens omstændigheder var nærmere, at arbejdstageren under havde sin ansættelse fået [...]

1408, 2016

Køb og finansiering af fritidsskib

Før den store beslutning om køb af fritidsskib træffes, og drømmen om livet til søs realiseres, bør man som køber gør sig en række overvejelser af juridisk karakter. Indledningsvis bør man gøre sig klart, om man har tilstrækkelige midler til at foretage købet kontant. Er dette ikke tilfældet vil købet typisk skulle finansieres ved optagelse af lån i et pengeinstitut. [...]

1408, 2016

Udlejers pligt til at udarbejde vedligeholdelsesplaner

Den 1. juli 2015 trådte der ændringer i boligreguleringsloven i kraft, der pålægger udlejer af beboelsesejendomme at udarbejde en plan for en ejendommens vedligeholdelse i den kommende 10 års periode. Reglen gælder for alle udlejere af privat beboelsesejendomme, der pr. 1. januar 1995 indeholdt mere end 6 beboelseslejligheder, og som er beliggende i en kommune, hvor reglerne om omkostningsbestemt husleje [...]

1408, 2016

VALG AF SKIFTEFORM VED DØDSFALD

Når et nært familiemedlem dør, kommer der en række praktiske ting, der skal tages stilling til, ikke mindst hvordan boet skal skiftes. Skifteretten vil indledningsvis kontakte den person, der står anført på dødsanmeldelsen, som skifteretten modtager fra bedemanden. Hvis boet er insolvent, dvs. at der er mere gæld end værdier, vil boet altid blive udleveret til behandling ved en autoriseret [...]

1408, 2016

Vælg den rigtige finansieringsløsning for din virksomhed

Det kan være svært at finde gode råd, til hvordan man finder en god finansieringskilde til din virksomhed. Der findes mange måder at fremskaffe kapital til din virksomhed, der kan være mange interessenter som giver dig - ”det gode råd” - men som i sidste ende kan blive en dyr løsning. Det handler om mere end bare penge Typen af [...]

1408, 2016

FREMTIDSFULDMAGTER

Folketinget behandler på nuværende tidspunkt forslag til lov om fremtidsfuldmagter. Lovforslaget har til formål at styrke retten til selv at bestemme over sine personlige og økonomiske forhold under betryggende former, på trods af fysisk/psykisk sygdom, eller almindelig alderdom. Allerede i dag er det muligt at oprette en fuldmagt, der tager sigte på, at andre kan varetage ens interesser, hvis man, [...]

1807, 2016

Kvinder er taberne når det kommer til pension

I Danmark er billedet således, at kvinder halter bagefter når det kommer til opsparing af pensionsmidler. Der er flere årsager til dette, men blandt andet er børn og et generelt lavere lønniveau nogle af årsagerne. Lavere løn til kvinder Kvinder får i gennemsnit en lavere løn end mænd til trods for, at vi lever i 2016. Det betyder, at kvinder [...]

1807, 2016

HOLDINGSELSKAB ELLER EJ?

Alle, der driver virksomhed i selskabsform, det være sig i form af et A/S, ApS eller IVS (iværksætterselskab) bør overveje, om driftsselskabet skal være ejet direkte af selskabets fysiske ejer, eller om ejeren skal indsætte et holdingselskab til at eje driftsselskabet, med den fysiske person som ejer af holdingselskabet. Et holdingselskab er et selskab, der udelukkende har til formål at [...]

1003, 2016

Om ejeres og ledelsens ansvar.

I kølevandet på finanskrisen, har vi i medierne de seneste år kunne læse om adskillige sager, hvor der rejses krav om erstatning over for ledelse og ejere af konkursramte selskaber og banker. Senest i forbindelse med OW Bunker har der i medierne været adskillige historier om muligt ansvar hos såvel ledelse som ejerkreds. Reglerne om ansvar for ejer og ledelse [...]

1003, 2016

Skal du købe bolig i Aarhus eller København ?

Så læs videre! Finanstilsynet har primo 2016 udstedt ny vejledning for långivning i disse byer, som skal tage højde for, at renten kan stige, og boligen kan falde i værdi. SUND ØKONOMI Er du en kunde med en almindelig sund økonomi, vil du IKKE blive berørt. Her taler vi om kunder med en tilstrækkelig robusthed i økonomien - såsom positiv [...]

1003, 2016

Håndværkerfradragets genindførelse i 2015 – Nye regler i 2016 og 2017.

BoligJobordningen, bedre kendt som håndværkerfradraget, trådte i kraft første gang den 1. juni 2011 og skulle have været afskaffet med udgangen af 2014. Efter regeringsskiftet blev håndværkerfradraget for 2015 genindført med tilbagevirkende kraft og gælder for hele 2015. Håndværkerfradrag er fradrag der gives på op til kr. 15.000,00 inklusive moms. Der gives alene fra-drag for arbejdsløn. Der gives ikke fradrag [...]

1003, 2016

Du skal ikke finde dig i at Totalkredit sætter bidragene op – gør noget nu!

Der er sket meget på realkreditmarkedet indenfor de seneste år. Renten er faldet til et rekord lavt niveau, hvilket for mange har haft positiv effekt på privatøkonomien. Den korte lave rente har betydet en meget lav ydelse på rentetilpasningslån og et fastforrentet obligationslån over 30 år har været helt nede på 2%. Dette har medført mere luft i økonomien for [...]

1302, 2016

Skal jeg købe aktier NU?

Aktiemarkederne har over de seneste par måneder og i særdeleshed her i starten af 2016 været meget turbulente med store udsving og negative kurser. Årsagerne til aktiefaldene er mange. Bekymring omkring aftagende vækst i verdens anden største økonomi, Kina; drastisk faldende oliepriser; bekymring omkring en opbremsning/recession i USA og Europa er blot nogle af disse. Så hvad skal man gøre [...]

802, 2016

Betaler du for meget i skat af din ejendom ved kysten?

- Ny lovgivning skal sikre, at der sker hel eller delvis fritagelse for grundskyld af ejendomme, der er ramt af kystnedbrydning. Hvis en ejendom er ramt af kystnedbrydning, og en del af ejendommens areal dermed er eroderet bort, har det før været sådan, at kommunerne fortsat var forpligtet til at opkræve fuld grundskyld på ejendommen. Der kunne først blive tale [...]

802, 2016

Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler Med ikrafttræden pr. 1. januar 2016 har Folketinget vedtaget en ny lov, der regulerer brugen af job-, konkurrence- og kundeklausuler, og som loven samlet kalder ”ansættelsesklausuler” Loven er en nyskabelse derhen, at loven samler de regler, der er i lovgivningen omkring de pågældende klausuler, og således at de nuværende bestemmelser i henholdsvis funktionærlovens §§ 18 og [...]

Gode råd om privatøkonomi

Tilmeld dig Conomia.dk nyhedsbrevet og få gode råd og tips, der kan spare dig for mange penge. Nyhedsbrevet er gratis og kan til enhver tid afmeldes.

Tak for din tilmelding!