Loading...
1807, 2016

Kvinder er taberne når det kommer til pension

I Danmark er billedet således, at kvinder halter bagefter når det kommer til opsparing af pensionsmidler. Der er flere årsager til dette, men blandt andet er børn og et generelt lavere lønniveau nogle af årsagerne. Lavere løn til kvinder Kvinder får i gennemsnit en lavere løn end mænd til trods for, at vi lever i 2016. Det betyder, at kvinder [...]

1807, 2016

HOLDINGSELSKAB ELLER EJ?

Alle, der driver virksomhed i selskabsform, det være sig i form af et A/S, ApS eller IVS (iværksætterselskab) bør overveje, om driftsselskabet skal være ejet direkte af selskabets fysiske ejer, eller om ejeren skal indsætte et holdingselskab til at eje driftsselskabet, med den fysiske person som ejer af holdingselskabet. Et holdingselskab er et selskab, der udelukkende har til formål at [...]

1003, 2016

Om ejeres og ledelsens ansvar.

I kølevandet på finanskrisen, har vi i medierne de seneste år kunne læse om adskillige sager, hvor der rejses krav om erstatning over for ledelse og ejere af konkursramte selskaber og banker. Senest i forbindelse med OW Bunker har der i medierne været adskillige historier om muligt ansvar hos såvel ledelse som ejerkreds. Reglerne om ansvar for ejer og ledelse [...]

1003, 2016

Skal du købe bolig i Aarhus eller København ?

Så læs videre! Finanstilsynet har primo 2016 udstedt ny vejledning for långivning i disse byer, som skal tage højde for, at renten kan stige, og boligen kan falde i værdi. SUND ØKONOMI Er du en kunde med en almindelig sund økonomi, vil du IKKE blive berørt. Her taler vi om kunder med en tilstrækkelig robusthed i økonomien - såsom positiv [...]

1003, 2016

Håndværkerfradragets genindførelse i 2015 – Nye regler i 2016 og 2017.

BoligJobordningen, bedre kendt som håndværkerfradraget, trådte i kraft første gang den 1. juni 2011 og skulle have været afskaffet med udgangen af 2014. Efter regeringsskiftet blev håndværkerfradraget for 2015 genindført med tilbagevirkende kraft og gælder for hele 2015. Håndværkerfradrag er fradrag der gives på op til kr. 15.000,00 inklusive moms. Der gives alene fra-drag for arbejdsløn. Der gives ikke fradrag [...]

1003, 2016

Du skal ikke finde dig i at Totalkredit sætter bidragene op – gør noget nu!

Der er sket meget på realkreditmarkedet indenfor de seneste år. Renten er faldet til et rekord lavt niveau, hvilket for mange har haft positiv effekt på privatøkonomien. Den korte lave rente har betydet en meget lav ydelse på rentetilpasningslån og et fastforrentet obligationslån over 30 år har været helt nede på 2%. Dette har medført mere luft i økonomien for [...]

1302, 2016

Skal jeg købe aktier NU?

Aktiemarkederne har over de seneste par måneder og i særdeleshed her i starten af 2016 været meget turbulente med store udsving og negative kurser. Årsagerne til aktiefaldene er mange. Bekymring omkring aftagende vækst i verdens anden største økonomi, Kina; drastisk faldende oliepriser; bekymring omkring en opbremsning/recession i USA og Europa er blot nogle af disse. Så hvad skal man gøre [...]

802, 2016

Betaler du for meget i skat af din ejendom ved kysten?

- Ny lovgivning skal sikre, at der sker hel eller delvis fritagelse for grundskyld af ejendomme, der er ramt af kystnedbrydning. Hvis en ejendom er ramt af kystnedbrydning, og en del af ejendommens areal dermed er eroderet bort, har det før været sådan, at kommunerne fortsat var forpligtet til at opkræve fuld grundskyld på ejendommen. Der kunne først blive tale [...]

802, 2016

Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler Med ikrafttræden pr. 1. januar 2016 har Folketinget vedtaget en ny lov, der regulerer brugen af job-, konkurrence- og kundeklausuler, og som loven samlet kalder ”ansættelsesklausuler” Loven er en nyskabelse derhen, at loven samler de regler, der er i lovgivningen omkring de pågældende klausuler, og således at de nuværende bestemmelser i henholdsvis funktionærlovens §§ 18 og [...]

802, 2016

Gældssanering – Hvem kan få gældssanering?

Gældssanering er for dem, som af en eller anden årsag er kommet ud i en uoverskuelig gæld. Årsagen til gælden kan være en eller flere livsbegivenheder, såsom sygdom, skilsmisse, arbejdsløshed, tvangsauktion, konkurs m.m. En gældssanering tilkendes af skifteretten som fastsætter et beløb (ansøgers betalingsevne), som ansøgeren har råd til at betale over en periode på typisk 5 år (3 år for [...]

802, 2016

Café vælger crowdlending frem for konventionel låntagning

På Mosede Strandvej, mellem Karlslunde og Greve station findes Café Jenners. Især er caféen kendt for deres store burgere, nyfortolkning af grillretter, live musik og selskabslokaler. Nu er Café Jenners også kendt for at være en af frontløberne af virksomheder i Danmark som vælger alternativ finansiering, og modtager deres finansiering som crowdlending. ”Bankerne har generelt har et lidt skævt blik rettet på restaurationsbranchen. Da [...]

2712, 2015

Mortifikation af pantebreve

Af og til støder man på det problem, at der i en fast ejendom er tinglyst et pantebrev, som ejeren ikke er bekendt med præcis hvor befinder sig. Der vil typisk være tale om et ejerpantebrev tinglyst med prioritet efter kreditforeningslån, og som oprindeligt er anvendt til sikkerhed for et banklån. I de tilfælde, hvor kreditforeningslånene i ejendommen skal omprioriteres, [...]

2712, 2015

Den offentlige ejendomsvurdering +/- 15 %

Det er almindelig kendt, at man ved gaveoverdragelser mellem nærtstående familiemedlemmer, kan overdrage fast ejendom til en værdi, der ligger inden for den offentlige ejendomsværdi +/- 15 %, uden at SKAT kan tilsidesætte denne værdifastsættelse. Ved nærtstående familiemedlemmer forstås forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn, oldebørn etc. Modsat søskender, nevøer og niecer. Det der ikke er mange bekendt er at denne regel [...]

2712, 2015

Gældssanering – en vej tilbage

Hvis du har måttet sælge din faste ejendom med et tab, eller står med en stor personlig gæld efter en konkurs, er der flere muligheder for at opnå en ordning for afvikling af gælden. Har man en god dialog med sine kreditorer, kan der være mulighed for at aftale en akkordordning med disse, det vil sige, at man aftaler et [...]

2712, 2015

Uskiftet bo – det rigtige valg?

Mange ægtefolk stiller ikke spørgsmålstegn ved at vælge uskiftet bo, når førstafdøde afgår ved døden. Hvis man er i gift, og har fælleseje og fællesbørn, vil længstlevende ægtefælle, ved førstafdødes død, kunne vælge at hensidde i uskiftet bo med førstafdødes formue. Dette er en ret for længstlevende ægtefælle, og kan også ske, selv om fællesbørnene er modstandere heraf. Et uskiftet [...]

2712, 2015

Låneovervågning af dit realkreditlån – en overvejelse værd!

Overtag selv styringen med dit lån Denne artikel vil på baggrund af en kort introduktion til begrebet ”låneovervågning” give et overblik over hvilke muligheder den giver dig som har optaget realkreditfinansiering.   Du vælger ikke selv renten ved optagelsen I forbindelse med køb af hus eller ejerlejlighed i Danmark vil langt de fleste privatpersoner have behov for at optage et [...]

2712, 2015

Ændringer i forældreansvarsloven pr. 1. oktober 2015

Pr. 1. oktober 2015 trådte ændringer til forældreansvarsloven i kraft, hvilket er sket med baggrund i ønsket om at forsøge at begrænse muligheden for at udøve samværschikane. Tidligere var det således, at Statsforvaltningen alene havde hjemmel til at træffe afgørelse om samværsforælders ret til ferie og ikke bopælsforælderen. Dette betød, at den af forældrene, der havde børnenes bopæl, i princippet [...]

2712, 2015

Køb af biler – hvornår foreligger der en mangel?

Det er kommet frem i pressen, at 11 millioner Volkswagen-dieselbiler verden over er udstyret med en software, der kan få bilerne til at fremstå mere miljøvenlige, end de egentlig er. Volkswagen har offentligt erkendt og undskyldt, at der har været snydt med den software der er installeret og den øverste chef for Volkswagen, Martin Winterkorn, er trådt tilbage på grund [...]

2712, 2015

Overvejer du at flexlease din næste bil?

Markedet for flexleasing af biler er de seneste 3-4 år blevet mere og mere udbredt, og er ikke længere forbeholdt dem, der overvejer at købe en bil på den anden side af millionen, eller eventuelt overvejer at købe en bil til sommerbrug. Flexleasing er blevet mere udbredt blandt såvel selvstændigt erhvervsdrivende som private, hvilket også har medført, at udbyderne af [...]

2712, 2015

Konkurskarantæne, ikke kun for konkursryttere.

- Også almindelige konkursramte erhvervsdrivende risikerer konkurskarantæne. Som erhvervsdrivende skal du være opmærksom på de nye regler om konkurskarantæne. Reglerne trådte i kraft 1. januar 2014, og der er allerede offentliggjort så meget praksis på området, at der kan udledes en forholdsvis streng linje. Konkurskarantæne betyder kort fortalt, at den der pålægges konkurskarantæne, i en periode på 3 år, ikke [...]

Gode råd om privatøkonomi

Tilmeld dig Conomia.dk nyhedsbrevet og få gode råd og tips, der kan spare dig for mange penge. Nyhedsbrevet er gratis og kan til enhver tid afmeldes.

Tak for din tilmelding!