Conomia header image

Conomia

≡ Menu

Borgere med særlige behov (autisme, ADHD, borderline, udviklingshæmmede m.m) kan få mere overskud til personlig udvikling med en fast økonomisk rådgiver

par_hopper_himmel_530x200

Privatøkonomisk selvstændighed udvikler identitet og selvværd Som alle andre, er det yderst identitetsudviklende for borgere med særlig behov (Dvs. med diagnoser såsom ADHD, borderline, autisme, udviklingshæmmede m.m.), hvis de kan blive mest mulig selvhjulpne på det privatøkonomiske område. At have privatøkonomisk selvstændighed er for alle et højt prioriteret behov/ønske – også for borgere med særlige behov. Erfaringen […] Læs mere...

Stiger din aktie på den RIGTIGE måde?

ipad_graphs_raising_530x200

Ovenpå de seneste måneders store udsving på aktiemarkederne verden over er det relevant at kigge nærmere på mekanismerne bag aktiestigninger (og fald). Her er det væsentligt at se på, hvorfor en given aktie stiger og efterfølgende at spørge sig selv; ”stiger aktien på den RIGTIGE måde?” Det er med andre ord ikke ligegyldigt, hvordan aktien stiger. […] Læs mere...

Omlæg din kapitalpension til Aldersopsparing – NU

images

Hvis du har en kapitalpension, kan du opnå en skatterabat ved at omlægge denne til en Alderspension inden udgangen af 2015. Du kan spare penge Der er mulighed for at spare penge ved at omlægge din kapitalpension til en alderspension. Det skyldes, at hvis du vælger at omlægge den inden udgangen af 2015, betaler du […] Læs mere...

Nyt krav: 5 % udbetaling når du køber bolig

Billede bolig

I en ny bekendtgørelse, der træder i kraft d.1 november 2015 stiller finanstilsynet krav om at boligkøbere fremadrettet som hovedregel selv skal betale en udbetaling på 5 %, hvilket betyder, at hvis man køber en bolig til 1.500.000 kr. skal man selv betale de 75.000 kr. Hvorfor er denne ændring lavet? Finanstilsynet har valgt at […] Læs mere...

Ulovlige kapitalejerlån

bombe_dollars_530x200

Det kan have store økonomiske konsekvenser for et selskabs kapitalejere (aktionærer), at låne penge af selskabet, lade selskabet betale private udgifter eller i det hele taget at lade selskabet stille midler til rådighed direkte eller indirekte, da dette som udgangspunkt behandles efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt. I praksis betyder det, at lånet […] Læs mere...