Så læs videre!

Finanstilsynet har primo 2016 udstedt ny vejledning for långivning i disse byer, som skal tage højde for, at renten kan stige, og boligen kan falde i værdi.

SUND ØKONOMI
Er du en kunde med en almindelig sund økonomi, vil du IKKE blive berørt. Her taler vi om kunder med en tilstrækkelig robusthed i økonomien – såsom positiv formue og tilstrækkeligt rådighedsbeløb.

SVAG ØKONOMI
MEN for økonomisk følsomme kunder, der har negativ formue eller en høj gældsfaktor får vejledningen betydning. Gældsfaktor udtrykker forholdet mellem husstandsindkomst og den samlede gæld i hussstanden.

SKÆRPELSE
Hvis du som kunde vælger et lån med variabel rente, skal långiver sikre sig, at rådighedsbeløbet på bevillingstidspunktet er tilstrækkeligt, og skal som hovedregel ske ud fra en fast rente, der er 1 procentpoint højere end den aktuelle faste rente, dog min. 4% og med en afvikling over højst 30 år.

KONKLUSION
Ergo de gode kunder får det som de ønsker, hvorimod de, der ikke har indsigt i markedet – taber.
Derfor brug Arvad Finanshus – vi kender markedet og vil rigtig gerne hjælpe dig.