I Danmark er billedet således, at kvinder halter bagefter når det kommer til opsparing af pensionsmidler. Der er flere årsager til dette, men blandt andet er børn og et generelt lavere lønniveau nogle af årsagerne.

Lavere løn til kvinder

Kvinder får i gennemsnit en lavere løn end mænd til trods for, at vi lever i 2016. Det betyder, at kvinder generelt vil have mindre til alderdommen end mænd, selvom kvinder sparer den samme andel af deres løn op til pension. Denne ulige fordeling er en problematik for kvinderne og det er derfor vigtigt, at have fokus på lønforhandling til medarbejdersamtalen for, at få den lønstigning man fortjener og dermed vil andelen der opspares til pension stige. Der bør ikke være en generel lavere løn for det samme stykke arbejde for kvinder i forhold til mænd, og derfor er det ekstra vigtigt for kvinder, at have fokus på sin løn og hvad man er værd arbejdsmæssigt, så lønniveauet på sigt kan nærme sig ligeløn.

Barsel og deltid

En anden faktor, der har stor betydning for kvindernes lavere opsparing til den tredje alder, er børn. Det er fortsat hovedsagligt kvinderne der tager den lange barsel og tager sig af børnene. Den lange barsel fører til en periode på barselsdagpenge og dermed ingen indbetalinger til pensionen. Derudover ses det som oftest, at det er kvinderne der går på deltid for at få hjemmet til at fungere. Det betyder, at får et par 2-3 børn, er det kvindens pensionsopsparing det som oftest går ud over, da barselsperioder påvirker opsparingen. Ligeledes påvirker en lønnedgang grundet deltid opsparingen, og dermed halter kvinden pludselig meget efter, hvad angår opsparing til pension.

Levealder i Danmark

Kvinder sparer generelt mindre op til pension og samtidig lever kvinder stadig længere end mænd. Mænd lever gennemsnitligt til de er 78,6 år og kvinder til de er 82,5 år. Det vil sige, at kvinder lever gennemsnitligt 3,9 år længere end mænd, men med en mindre opsparing til de knap 4 års længere levetid. Derudover går kvinder generelt også tidligere på pension end mænd. Kvinder bør derfor have en pension der rækker længere end mænds opsparing, men det er ikke billedet i dagens Danmark.

Tag stilling

Det er vigtigt, at kvinder er opmærksomme på deres pensionsforhold og forholder sig til dette. Det er en tendens at jo tættere man kommer på pensionsalderen, jo større bliver interessen herfor, men det er vigtigt at tage stilling længe før det. Jo tidligere der tages stilling jo bedre, da det er vigtigt at komme i gang med, at indbetale på pensionsordningen og sikre sig en passende opsparing til den tredje alder. Jo før man starter sin opsparing, jo flere penge vil man få i sidste ende takket være renters rente.

Pension er komplekst

Pension er et komplekst emne, som mange har svært ved at tage stilling til. I stedet fokuserer mange på nuet og de næste 5 år frem, da det kan være svært at se 30-35 år ud i fremtiden. Dog netop på pensionsområdet, er det uhyre vigtigt at se frem og tage stilling. Det har stor betydning for ens liv, når man ikke længere er på arbejdsmarkedet, hvordan ens økonomi ser ud. Om man kan føre de drømme man har ud i livet og have nogenlunde samme levestand, som man havde da man arbejdede. Dette ønsker de fleste, men der skal en god opsparing til for, at kunne udfylde dette ønske. Hvis man føler at emnet pension er komplekst og uoverskueligt gælder det om, at søge professionel hjælp til, at få styr på sin pensionsopsparing. Det giver tryghed, at vide om man sparer nok op til den tredje alder og at have et overblik over sin økonomi i fremtiden.

uvildig rådgivning

Tryghed og det gode overblik over opsparing af pensionsmidler kan en uvildig økonomisk rådgiver fra Arvad Finanshus give.

Ring på telefon 70 20 27 24 eller skriv til kontakt@arvad-finanshus.dk for at høre nærmere.