Få overblik

Det er vigtigt at have et overblik og få bragt tingene på plads. Hvem arver dine penge, din bolig, din pension og dine ting? Mange har ikke sat den den korte tid af, som det tager at tjekke disse ting. Måske er tiden nu inde for dig, til at få disse vigtige ting på plads, og få skræddersyet hvem, der skal arve hvad af dine værdier.

 

Tjek med jævne mellemrum

Alle skal være opmærksomme på og tjekke pensionsopsparingerne samt overveje at oprette og løbende tilpasse testamentet. Det ville jo være rigtig uheldigt, hvis den du i dag ønsker skal arve efter dig, faktisk ikke arver, fordi du tidligere har indsat en anden som begunstiget eller mangler at få registreret vedkommende.

 

Den nemme og den vanskelige opgørelse

Det er rimelig let at gøre en bankkonto, et hus og en bil op i kroner og øre, men hvad med de bløde værdier, som for eksempel de ting, som betyder mere for dig end det de er værd?

Lad mig give dig nogle eksempler:
Er du enlig, hvem skal så arve – din familie, en ven eller en forening, og hvem skal arve din halskæde, som generationer i din familie har båret? Gør du ingenting arver staten.

Lever du i ægteskab med fællesbørn og har en vis formue, kunne du overveje, at beskytte dine børns arv.

Lever du i et ægteskabslignende forhold med eller uden sammenbragte børn og/eller med fællesbørn, kan du stille både børnene, dig selv og din samlever i en uheldig situation. Her arver I nemlig ikke automatisk fra hinanden 100%.

Fællesbørn og børn fra tidligere forhold ligestilles ikke, så for at undgå, at nogle af børnene får mere end andre, skal der tages aktion. Sådan kunne jeg blive ved. Der er så mange forskellige familiesammensætninger, og derfor vil en advokat altid skræddersy testamente teksten lige præcis, så det passer til dig eller jer.

 

Testamenter fundet på nettet er langt fra altid den optimale løsning

Testamenter findes også på nettet, men du finder alene standard dokumenter. Samtidig har du måske ikke den fornødne juridiske og lovmæssige indsigt til at vurdere, om det er godt nok for dig. Derfor anbefaler jeg som udgangspunkt, at du altid kontakter en advokat. Advokaten er sagkyndig rådgiver og dermed samtidigt forsikret mod rådgivningsfejl. Hos Arvad Finanshus arbejder vi sammen med flere advokathuse. Vores aftaler sikre hurtig, billig og professionel advokatbistand. Vi modtager ikke henvisningsprovision. Det er vores kunder, der høster fordelen af vores aftaler.

 

Land ikke i en uheldig situation

Så er der pensionsopsparingerne og livsforsikringerne, der går udenom boet. Det er vigtigt, at pensionsselskaberne har fået noteret ved navns nævnelse, hvem du ønsker at begunstige. Har man været samlevende i 2 år, kan man blive nærmeste pårørende. Men det er jo ikke sikkert at du ønsker at begunstige en samlever du har måske alene har kendt i 2 år, fremfor eventuelle børn eller anden familie.

 

Ved store ændringer i dit liv – tjek altid op igen

Pensionsinfo indeholder mange gode oplysninger, men på det her område hjælpes du ikke helt i mål med hvem der arver. Jeg anbefaler derfor, at du altid tager kontakt til dit pensions-  og livsforsikringsselskab, for at få tjekket op på hvem der er begunstiget eventuel med navn. Ved større ændringer i dit liv, bør du altid tjekke op igen. Skal der foretages ændringer, kan du ofte gøre det på nettet, på ”din side” hos selskabet. Selskabet kan vejlede dig med, hvor på hjemmesiden det gøres.

 

Giv med den ”varme” hånd

Nå ja, hvor der er penge, står staten altid klar. Er det rimeligt, at penge man allerede har betalt skat af skal beskattes igen når vi forlader denne jord. Det synes vi absolut ikke og derfor
rådgiver vi i Arvad Finanshus om, at man giver med, det vi kalder, ”den varme hånd” imens man er i live. Det er afgiftsfrit og man kan glæde sig over, at at give børn, børnebørn og svigerbørn et vist beløb i forskudsarv årlig.

Gaveafgiftsfrie satser i 2016

Mellem ægtefæller, afgiftsfrit uanset beløbsstørrelsen

Fra forældre til børn, børnebøn, oldebørn 61.500 kr. pr. barn. Dvs. hvis der er 2 forældre, bedsteforældre, oldeforældre kan der gives 2 x 61.500 kr. = 123.000 kr. i 2016. Hvis de først får pengene når du er død så tager staten 15% dvs. 18.450 kr., så de alene får 104.550 kr.

Svigerbørn kan få op til 21.500 kr. og ligeledes her gælder at der kan gives 2 x 21.500 kr. i alt 43.000 kr.

Eksemepel

Et ældre ægtepar har 1 mio kr. de alt andet lige ikke kommer til at bruge. De har 2 børn, 2 svigerbørn og 4 børnebørn. De vil gerne undgå at statskassen får mere end de allerede har fået:

De kan således give

Barn 1 = 123.000 kr.

Barn 2 = 123.000 kr.

Svigerdatter = 43.000 kr.

Svigersøn = 43.000 kr.

4 Børnebørn = 4 x 123.000 kr. dvs. i alt 492.000 kr.

I alt i 2016 kan de således flytte 824.000 kr. fra deres formue skattefrit over til familien og resten kan overføres i 2017. På denne måde har de givet familien en “gevinst” 150.000 kr. i stedet for Staten!

 

Vi kommer hele vejen rundt

Arvad Finanshus er et af få Finansielle rådgivningshuse der er 100% uvildige og uafhængige, der samtidig er underlagt Finanstilsynet. Vi tager udgangspunkt i et 360 graders økonomitjek, dvs. vi kommer hele vejen rundt om familiens økonomi. Vi hjælper dig med at komme fra overvejelser til beslutning samt ikke mindst effektuerings fasen som er den allervigtigste.

Ovennævnte område ovenfor er blot en af de mange vigtige elementer vi kommer ind på gennem vores møde med dig.

Vi glæder os til at høre fra dig for en uforpligtende samtale omkring vores rådgivning.