EU forordning 261/2004 fastslår, at flypassagerer har visse rettigheder ved boardingafvisning, aflysning og lange forsinkelser.

For at en flyvning er omfattet af forordningen, skal der enten være tale om en flyafgang fra et EU-land eller om en flyafgang fra et land udenfor EU, hvis bestemmelseslufthavnen er i et EU-land og det transporterende luftfartsselskab er et EU-luftfartsselskab.

En flyvning fra Danmark med et hvilket som helst luftfartsselskab vil eksempelvis være omfattet af forordningen. En flyvning fra Tyrkiet til København med et EU-luftfartsselskab vil også være omfattet. Derimod vil en flyvning fra Tyrkiet til København med et tyrkisk luftfartsselskab ikke være omfattet.

Er en af ovennævnte betingelser opfyldt, gælder forordningen, uanset om der er tale om en ruteflyvning eller charterflyvning, herunder en flyvning der indgår i en pakkerejse.

Hvis flyvningen er omfattet af forordningen, har du som flypassager nogle rettigheder, hvis du oplever boardingafvisning, dvs. afvisning af passagerer på en flyvning, hvor passagererne har en bekræftet reservation og er til stede ved indcheckningen som foreskrevet, eller hvis du oplever en aflysning af din flyafgang, dvs. en planlagt flyvning, der ikke gennemføres, eller hvis du oplever lange forsinkeler på mindst 2 timer og derover, samt hvis du oplever forsinkelse ved ankomst på mindst 3 timer.

Du har som flypassager ret til kompensation, hvis du oplever ufrivillig boardingafvisning, aflysning, forsinkelse ved ankomst på mindst tre timer. Kompensationsbeløbet afhænger af distancen på din flyverute.

Du har ret til et kompensationsbeløb på 250€ for alle flyvninger på højst 1.500 km., og et kompensationsbeløb på 400€ for alle flyvninger inden for EU på mere end 1.500 km. og for alle andre flyvninger på mellem 1.500 og 3.500 km. og et kompensationsbeløb på 600€ for alle flyvninger, der ikke falder ind under de før nævnte flyvninger.

Retten til kompensation ved aflysning samt forsinkelser i ankomst bortfalder dog, hvis luftfartsselskabet kan godtgøre, at aflysningen eller forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne være undgået selvom alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk blev truffet.

Sådanne omstændigheder kan navnlig indtræffe som følge af politisk ustabilitet, vejrforhold, der er uforenelige med gennemførelsen af den pågældende flyvning, sikkerhedsrisici, uforudsete sikkerhedsproblemer eller strejker, der berører luftfartsselskabets drift.

Hvis du mener, du har ret til kompensation på grund af aflysning eller forsinket ankomst mv., skal du først klage direkte til flyselskabet. Er du ikke tilfreds med selskabets svar, har du mulighed for at få behandlet din klage hos Trafikstyrelsen.

For at indsende en klage til Trafikstyrelsen skal du bruge den klageformular, som findes på Trafikstyrelsens hjemmeside, www.trafikstyrelsen.dk. For at Trafikstyrelsen kan behandle din klage, skal du medsende en kopi af din korrespondance med flyselskabet og af din flybillet eller boardingkort.

Trafikstyrelsen vil sende din klage til høring hos flyselskabet, hvor selskabet får mulighed for at bidrage med eventuelle kommentarer og dokumentation, som kunne være relevant for behandlingen af din klage. Flyselskabet får en svarfrist på 6 uger, hvorefter Trafikstyrelsen vil behandle sagen.

Trafikstyrelsen vil efterfølgende vurdere din klage i henhold til Forordning (EF) 261/2004. Trafikstyrelsens behandling af klagen vil resultere i en afgørelse, der bliver sendt til både dig og flyselskabet. Hvis du får medhold i din klage, skal selskabet inden 4 uger enten udbetale kompensationen eller indbringe sagen for de ordinære domstole.

Hvis du ikke har hørt fra selskabet efter 4 uger, skal du give Trafikstyrelsen besked herom. Trafikstyrelsen vil derefter, med mindre selskabet har anlagt sag, anmelde selskabet til politiet for manglende efterkommelse af Trafikstyrelsens afgørelse, hvilket kan resultere i en bødestraf til selskabet.

Får du ikke medhold, og er du uenig i Trafikstyrelsens afgørelse, kan du også selv indbringe sagen mod selskabet for domstolene.