Gældssanering er for dem, som af en eller anden årsag er kommet ud i en uoverskuelig gæld. Årsagen til gælden kan være en eller flere livsbegivenheder, såsom sygdom, skilsmisse, arbejdsløshed, tvangsauktion, konkurs m.m.

En gældssanering tilkendes af skifteretten som fastsætter et beløb (ansøgers betalingsevne), som ansøgeren har råd til at betale over en periode på typisk 5 år (3 år for folkepensionister). Beløbet som fastsættes er rimeligt og muligt at leve for, men for mange ansøgere kræver det, at de må optimere deres økonomi og tænke lidt mere over, hvordan de bruger deres penge. Hvis man overholder aftalen med skifteretten og betaler det aftalte beløb til sine kreditorer, vil resten af gælden blive slettet og man bliver gældfri.

Gældssaneringsforløb
Fra ansøgeren sender sin ansøgning og til det er muligt at få en endelig kendelse går der ca. 6-10 mdr. under normale forhold, og hvis ansøgeren er egnet til en gældssanering. Hvis en gældssanering indledes af skifteretten vil den indledende undersøgelse og indstilling til skifteretten bliver udarbejdet af en af advokat.

Lovgivning og retspraksis – Hvem kan få gældssanering
Det er svært at få en gældssanering i Danmark men ikke umuligt, og der er mange regler og en del retspraksis på området, som skal være opfyldt.

Som udgangspunkt skal følgende 3 grundlæggende punkter være på plads, før en gældssaneringsansøgning sendes ind til skifteretten:

  • Fast og varig indkomst – Lønnet arbejde 37 timer om ugen, førtidspension eller folkepension
  • At man ikke har nyere gæld og at kun en lille del af gælden kan betegnes som forbrugsgæld. Med hensyn til gæld menes ALT gæld, herunder ubetalte regninger, forbrug på kassekredit og kreditkort, gæld til familie og venner og lån i banker, finansieringsselskaber og realkreditinstitutter. Det gælder også gæld til det offentlige, såsom manglende betaling af restskat, manglende betaling af børnepenge og manglende tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte, tilskud til friplads m.m.
  • At gælden er af en vis størrelse, hvor ansøgeren ikke selv vil være i stand til at betale gælden over en længere periode over f.eks. 10 år

Lever du op til de 3 grundlæggende punkter?
Ønsker du at få en professionel vurdering af dine muligheder for at få gældssanering?
Vil du gerne have hjælp til at søge gældssanering?

Så kontakt PØR – Privatøkonomisk Rådgivning/Erik Fraas, som har mange års erfaring med at få gældssaneringer gennemført.

 

Med venlig hilsen

Erik Fraas - PØR-1

Erik Fraas

Indehaver

PØR – Privatøkonomisk Rådgivning

Mob: 20976838

http://www.privatøkonomiskrådgivning.dk

Poer_logo