Overtag selv styringen med dit lån

Denne artikel vil på baggrund af en kort introduktion til begrebet ”låneovervågning” give et overblik over hvilke muligheder den giver dig som har optaget realkreditfinansiering.

realkreditovervågning

 

Du vælger ikke selv renten ved optagelsen

I forbindelse med køb af hus eller ejerlejlighed i Danmark vil langt de fleste privatpersoner have behov for at optage et realkreditlån.

Kriterierne for valg af realkreditlån er typisk mange men ét særligt forhold bliver der typisk skelet ekstra meget til – den samlede månedlige ydelse.

Optagelsen af et realkreditlån, altså timingen heraf, er dog ofte uafhængig af det gældende renteniveau i samfundet, da det kan være mere end svært at udskyde ét aktuelt behov for en ejerbolig til et senere tidspunkt hvor rente niveauet måtte være lavere.

Ved valg af et obligationslån hvad enten der er tale om en løbetid på 15-, 20-, eller 30 år er det således kun afdragets størrelse man direkte kan påvirke som en del af den samlede ydelse.

Den anden del af ydelsen; renten vil hvad enten valget falder på et obligationslån med fast rente eller et flekslån med variabel rente være dikteret af den til enhver tid gældende markedsrente. Dette forhold ændrer sig ikke med låneovervågning – men med låneovervågning opnås muligheden for løbende at reagere på renteudviklingen efter at obligationslånet er optaget.

 

Konverteringsmuligheder

Stiger renten vil kursen og dermed restgælden på realkreditlånet falde.  Tages der udgangspunkt i en rentestigning på 1 procentpoint vil restgælden falde med ca. 7%  svarende til 70.000 kr. pr.  million som er optaget i realkreditlån baseret på et 30 årigt obligationslån med afdrag.

Ønsker man som privat boligejer at drage nytte heraf og skære af restgælden foregår det i praksis ved at det eksisterende lån betales tilbage ved at optage et nyt lån til en højere rente – en såkaldt opkonvertering.

Restgælden er nu reduceret men omvendt betales en højere rente på en reduceret restgæld. Låneovervågningen vil herefter sikre at du igen kan konvertere ned igen på et gunstigt tidspunkt såfremt renterne begynder at falde. Er sidstnævnte tilfældet kan man benytte sig af sin ret til at indfri til kurs 100 ved at optage et lavere forrentet lån (nedkonvertering) Låneovervågning er et vitalt instrument i forhold til såvel op- som nedkonvertering!

 

Uafhængig overvågning

Låneovervågningen er uafhængig af hvilken realkreditforening lånet eller lånene er optaget hos og gælder såvel fleks- som fastforrentede lån men det er værd at bemærke at det særligt er ved sidstnævnte finansieringsform at muligheden for de store konverteringsgevinster ligger. Ser du også muligheder indenfor låneovervågning kan Realkreditkonsulenten med fordel kontaktes.

Realkreditkonsulenten vil i fællesskab med dig som kunde opstille en række kriterier som danner grundlag for låneovervågningen. Der vil efterfølgende blive taget øjeblikkelig kontakt når det er hensigtsmæssigt at omlægge lånene. Samtidig vil en beregning der underbygger dette blive fremsendt.