Ovenpå de seneste måneders store udsving på aktiemarkederne verden over er det relevant at kigge nærmere på mekanismerne bag aktiestigninger (og fald). Her er det væsentligt at se på, hvorfor en given aktie stiger og efterfølgende at spørge sig selv; ”stiger aktien på den RIGTIGE måde?”

Det er med andre ord ikke ligegyldigt, hvordan aktien stiger. Baggrunden for dette vil jeg sætte fokus på i denne artikel.

Hvad er P/E for en størrelse?

Lad mig starte med at specificere et relevant begreb, som har stor anvendelighed inden for visse investeringsretninger: Price/Earnings (eller P/E). Denne ratio siger noget om, hvad prisen (P) er på en aktie i forhold til den indtjening (E) den underliggende virksomhed har haft – eller med andre ord, så er det udtryk for prisen den givne investor skal betale for 1 krones indtjening ved køb af en aktie. Nogle gange er investoren villig til at betale 10kr for en krones indtjening, andre gange 20kr og mere – dette varierer meget alt efter hvilken branche virksomheden opererer i, hvor meget virksomheden vækster og den generelle økonomiske tilstand. Grunden til at man som investor vil betale mere end 1kr for 1 krones indtjening er selvfølgelig, at man forventer virksomheden ligeledes vil fortsætte med at have noget indtjening også i fremtiden – denne fremtidige indtjening er selvsagt ikke gratis. Man siger gerne at jo mindre P/E ratioen er des bedre, da aktien herved er billigere i forhold til de penge der tjenes i virksomheden.

Spørgsmålet er nu, hvad der sker med P/E ratioen, hvis en aktie stiger i pris. I tilfældet hvor den underliggende indtjening (E) i virksomheden forbliver uændret, så vil P/E stige som følge af en aktiekursstigning (P). Dette vil altså gøre aktien relativt dyrere. Har man derimod en virksomhed, som løbende genererer stigende indtjening i samme takt som aktiekursen stiger, så vil aktien relativt forblive lige så dyr/billig, som inden stigningen. Man kan altså sagtens have en situation, hvor man har købt en aktie, som over en årrække er steget betragteligt, men hvor prisen i dag er akkurat lige så attraktiv, som da man i sin tid købte.

Hvordan skal en aktie stige?

Lad os nu vende tilbage til den indledende påstand omkring, at det betyder noget, hvordan en aktie stiger. Som det kan udledes af ovenstående, så er der basalt set to drivkræfter bag stigende aktiekurser. Enten er kurserne drevet op af investorernes villighed til at betale mere og mere for virksomhedernes indtjening (også kaldet P/E ekspansion). Dette gør sig ofte gældende i perioder, hvor der hersker udtalt positivisme, og hvor stemningen grænser til det euforiske. Alternativt er kurserne mere fundamentalt drevet og bunder i en underliggende vækst i virksomhedernes indtjening.

Det er her klart at foretrække det sidste. Nemlig at aktiekurserne stiger i takt med, at virksomhederne tjener flere og flere penge. Dette skaber nemlig en sund sammenhæng mellem aktiekurserne og den underliggende værdi i disse virksomheder. Modsat så vil P/E ekspansion i de mere ekstreme tilfælde danne grobund for såkaldte aktiebobler og for efterfølgende store aktiekrak. For det er klart, at hvis aktiekurserne løber alt for langt fra virksomhedernes underliggende værdi, så vil der komme et tidspunkt, hvor en reaktion på dette er uundgåelig, og aktiekurserne vil falde drastisk, for at der genetableres noget mere realisme i markedet, og for at aktiekurserne når ned i et niveau, hvor de igen afspejler virksomhedernes værdi. Ofte vil man se, at disse fald fortsætter et godt stykke længere ned end til det sunde fundamentale niveau – med store tab til følge for investorerne. Finanskrisen i 2008 og IT-boblen i 2000 er gode eksempler på et sådant fænomen. Dette betyder følgelig også, at man efter store kriser ofte vil se at P/E niveauerne for mange virksomheder er uforholdsmæssigt lave – i sådanne tilfælde er det selvsagt ok, at man efterfølgende ser P/E ratioen konvergere opad mod et fornuftigt niveau igen.

Hvad skal jeg gøre som investor?

Pointen i hele denne smøre er, at aktiekurser har et fornuftigt naturligt leje (en fair værdi) udmålt på den tilhørende P/E ratio, hvor vægten så at sige er i ligevægt. Kan man holde aktiekursen på eller omkring denne fair værdi undgås bobler og aktiekrak (NB: i denne sammenhæng ses bort fra uregelmæssige år med negative eller meget afvigende P/E værdier).

Det er også derfor, at aktiemarkedskorrektioner, hvor aktier over en kort periode eksempelvis falder 10-15%, som vi så henover efteråret, kan være meget sunde for at opretholde lidt realisme i markedet og for at komme tilbage til ligevægten – og herved afværge et decideret aktiekrak eller en længerevarende nedtur.

Som aktieinvestor vil du selvfølgelig gerne have et stort afkast, uden at din investering på noget tidspunkt taber ret meget i værdi. Ingen kan konsekvent time deres investeringer, så de altid rammer top og bund, så det store afkast fås bedst ved at købe aktier, der handler til under den fair værdi og som ligeledes vækster sin indtjening. Herved kan du både score gevinsten ved, at aktien stiger til den opnår en fair værdi, og samtidig at denne fair værdi efterfølgende tillige er stigende grundet den stigende indtjening. Følger alle kollektivt denne investeringstilgang, hvor aktiekurserne afspejler virksomhedernes indtjening, så vil man langt hen af vejen også undgå de rigtig store aktiekrak. Der er desuden den sidegevinst, at finder du aktier, der opfylder kriteriet omkring stigende indtjening, så kan du blive ved og ved med at få afkast uden at skulle ud og søge nye aktiealternativer. Dette er positivt, fordi du herved sparer kurtageomkostninger og unødige skattekroner – og herudover at du selvfølgelig heller ikke er tvunget til konstant at komme op med nye gode aktieideer.

 

Har du spørgsmål omkring investering, så kontakt Dyrberg Invest som yder uvildig investeringsrådgivning på md@dyrberginvest.com eller på tlf. 26460152. Du kan også se mere på www.dyrberginvest.com.