Hvis man som investor ønsker at dygtiggøre sig og styre sine egne investeringer, hvorfor så ikke søge læring af de bedste på området.

Over to artikler vil jeg angive 10 bøger, der kan skabe et rigtig godt fundament for, at du kan begive dig succesrigt ud i investeringens kunst. Anbefalingen af netop disse bøger vil være præget af en fascination af investoren Warren Buffett’s tilgang til investering – dog vil der suppleres med bøger fra andre dygtige investorer og tænkere.

De første fem bøger, som beskrives i denne artikel giver en god basal indsigt i emnet, mens de næste fem i højere grad er forbeholdt den investor, der ønsker lidt yderligere fordybelse.

1) Warren Buffett: Et liv med milliarder, af Alice Schroeder (engelsk udgave: The Snowball: Warren Buffett and the business of life)
https://www.saxo.com/dk/warren-buffett_alice-schroeder_indbundet_9788776644062

Hvis man kan snakke om en bog, der har sat et stort præg på min tilværelse i dag, så er det denne biografi over Warren Buffett’s liv skrevet af Alice Schroeder. Der er ingen tvivl om, at Warren Buffett har positioneret sig som alle tiders mest succesrige investor, og denne bog har om nogen dannet grobund for min tilgang til investering og inspireret mig til at opstarte Dyrberg Invest.

Bogen giver et udsøgt indblik i, hvorledes Buffett tænker omkring investering, forretning og livet generelt. Og om hvordan han er nået dertil, hvor han er i dag. Det er bogen om en helt exceptionel mand, der havde modet til at gå egne veje; der havde et hidtil uset talent for investering; der havde et klart livslangt mål om at akkumulere værdi – ikke for at kunne købe mere og større end alle andre, men fordi han elskede selve akkumuleringsprocessen. Af samme grund er Buffett fast besluttet på at bortdonere 99% af sin enorme formue til filantropi efter hans ”afgang”.

Bogen fortæller historien om en usædvanlig ordentlig, troværdig og regelret person, hvis ord altid har været til at stole på, og som på mange måder var modstykket til den griskhed og uærlighed, der herskede i den etablerede finansverden. Men samtidig gives også billedet af en mand, der startede sine unge år ud som enormt socialt handicappet og som paradoksalt nok igennem det meste af hans voksenliv havde to hustruer.

Kommer du igennem denne fantastisk spændende 1000 siders bog, med en lyst til at dykke dybere ned i investeringens univers, så er jeg sikker på, at de næste boganbefalinger ligeledes vil være noget for dig.

2) The Warren Buffett Way, af Robert Hagstrom
http://www.amazon.com/Warren-Buffett-Way-Second/dp/0471743674/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1437725530&sr=1-2&keywords=The+Warren+Buffett+Way

Denne bog er en bestseller og beskæftiger sig ligeledes med Warren Buffett. Den er dog mere målrettet på at give et detaljeret og konkret indblik i Buffett’s investeringsstrategi. Forfatteren Robert G. Hagstrom udlægger i bogen nogle klare retningslinier for, hvordan du kan komme til at investere ligesom Buffett selv. Dette er specificeret via 12 investeringsprincipper, der tilsammen udgør rygraden i Buffett’s tilgang til investering.

Desuden byder bogen på nogle konkrete case-studier, der viser, hvorledes anvendelsen af disse principper har virket i praksis på givne af Buffett’s aktieinvesteringer. Endelig skitseres også en række psykologiske fænomener, der kan have en stor effekt på dine investeringsresultater. Buffett har selv ved talrige lejligheder berettet om, at det er vigtigt at have teorien på plads, men mindst lige så vigtigt at have den rette psykologiske og mentale tilgang.

3) The Intelligent Investor, af Benjamin Graham
http://www.amazon.com/Intelligent-Investor-Definitive-Investing-Essentials/dp/0060555661/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1437725588&sr=1-1&keywords=The+Intelligent+Investor

Benjamin Graham er kendt som faderen til begrebet Value Investing og ikke mindst som Warren Buffett’s helt store forbillede, mentor og læremester. Det er derfor heller ikke uden grund, at Buffett angiver bogen ”The Intelligent Invester”, som den bedste, der nogensinde er skrevet omkring investering – ofte refereret til som bibelen inden for området. Bogen blev første gang publiceret tilbage i 1949 og er siden hen gentrykt i flere nyere udgaver. Den er stadig lige så aktuel i dag, som dengang den første gang kom på markedet.

Graham var en fænomenal underviser og formåede at få sine simple og rationelle budskaber ud til sine mange elever og tilhængere. Han prædikede om det essentielle i at købe aktier på tilbud, med en stor sikkerhedsmargin, for at generere gode afkast – dette er essensen i Grahams opfattelse af value-investering. Og den sunde fornuft, som også ligger i dette budskab, var noget der prægede ham generelt, når koncepter og illustrative eksempler blev fremlagt.

4) Common Stocks and Uncommon Profits, af Philip A. Fisher
http://www.amazon.com/Common-Stocks-Uncommon-Profits-Writings/dp/0471445509/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1437725659&sr=1-1&keywords=Common+Stocks+and+Uncommon+Profits

Hvis Benjamin Graham var Warren Buffetts store inspirator og mentor i de første mange år af Buffetts investeringskarriere, så er Philip A. Fisher i høj grad inspirationskilden, som definerer den måde Buffett investerer på i dag. I denne bog, som første gang blev udgivet tilbage i 1958, giver Fisher et udsøgt indblik i sin investeringsfilosofi og metode. Fisher fokuserer på investering i vækstvirksomheder af høj kvalitet – som han siger, finder du først de rette virksomheder, så bliver disse ved og ved med at give afkast. I bogen angiver han de 15 væsentligste ting du bør kigge efter inden du investerer i en aktie. Samtidig specificerer han den gode investors 10 ”don’ts”.

Fisher hører til den type investorer for hvem grundighed og et omfangsrigt analysearbejde er altafgørende i jagten på de gode investeringer. I den sammenhæng beskriver han sin berømte såkaldte ”Scuttlebutt”-metode, der i høj grad medvirkede til at Fisher selv generede ekstraordinære høje afkast over en lang årrække.

5) The Little Book That Still Beats the Market, af Joel Greenblatt
http://www.amazon.com/Little-Book-Still-Beats-Market/dp/0470624159/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1437725707&sr=1-1&keywords=The+Little+Book+That+Still+Beats+the+Market

Er du på udkig efter en guide, der kort og simpelt angiver vejen til et godt langsigtet afkast, så er denne bog af Joel Greenblatt ideel for dig. Bogen er ikke særlig lang og den beskriver på letlæseligt, ja nærmest børnehaveagtigt, sprog, hvad Greenblatt karakteriserer som gode virksomheder, og hvordan du investeringsmæssigt drager nytte af denne viden. Joel Greenblatt er selv en fremragende investor, der har en imponerende ”track record” bag sig. Her beskriver han, hvordan det kort fortalt handler om at købe ”above average” virksomheder til ”below average” priser.

Samtidig giver han i bogen en konkret manual til, hvorledes du systematisk, ud fra helt objektive kriterier, trin for trin opbygger en portefølje af aktier, der slår markedet med længder. Med andre ord, følger du Greenblatts anvisninger, hvilke han refererer til som ”the Magic Formula”, så kan du næsten slå hjernen fra og sætte på autopilot.

 

Har du spørgsmål omkring ovenstående bøger og investering generelt, så kontakt Dyrberg Invest på md@dyrberginvest.com eller på tlf. 26460152. Du kan også se mere på www.dyrberginvest.com