I denne artikels første del (Del 1:2) kom jeg med fem boganbefalinger, som vil bidrage til at skabe dit fundament for at blive en bedre investor. I denne anden del af artiklen (Del 2:2) angiver jeg fem bøger, der lægger yderligere lag på dette fundament, går et spadestik dybere og giver alternative vinkler på investeringstilgangen.

6) Børshandlens psykologi, af Lars Tvede
https://www.saxo.com/dk/boershandlens-psykologi_lars-tvede_indbundet_9788740004908

Børshandlens psykologi er skrevet af Lars Tvede og giver et fornemt billede af, hvorledes psykologien på mange forskellige niveauer spiller ind på vores ageren på finansmarkederne. Tvede giver en grundig gennemgang af, hvordan hjernen fungerer, og hvordan vi som mennesker ofte handler systematisk irrationelt. Samtidig kommer han med sine bud på, hvordan dette kan udnyttes til at tjene penge.

Socialpsykologi er et andet emne der berøres i bogen – her beskriver Tvede, hvorledes vi påvirkes af venner, bekendte og medier mm., hvorledes vi beslutter i flok og kommer ind på effekten af såkaldte feedback loops.

Bogen giver et udsøgt historisk indblik i tidligere krak på finansmarkederne og det er tydeligt, at Tvede har en enorm forståelse for de bagvedliggende mekanismer og generelt en særdeles stor indsigt i emnet, som han rundhåndet deler ud af. Mange ville skulle bruge en hel menneskealder på at tilegne sig den viden bogen giver dig.

Endelig mestrer Tvede anvendelsen af teknisk analyse i forbindelse med aktiehandel, og han beskriver i bogen, hvorledes dette med fordel kan bruges som et timings-redskab i forhold til, hvornår du skal gå ind og ud af markedet.

7) You can be a stock market genius, af Joel Greenblatt
http://www.amazon.com/You-Can-Stock-Market-Genius/dp/0684840073

Denne bog er lige som bogen, The Little Book That Still Beats the Market, skrevet at investoren Joel Greenblatt. Igen skriver han i et sjovt og letlæseligt sprog, der gør hans koncepter nemme at forstå.

I bogen ses der nærmere på såkaldte ’special situations’, som dækker over en lang række alternative investeringsmuligheder, man har som individuel investor for at generere ekstraordinært høje afkast – tilmed muligheder, hvor du har en fordel i forhold til de store fonde og andre professionelle aktører. Du kan eksempelvis lukrere på, når virksomheder sælger divisioner fra, når virksomheder gennemgår omfattende restruktureringer samt en lang række mere sofistikerede investeringsprodukter – Greenblatt guider dig gennem det hele.

Han supplerer sine praktiske guidelines med specifikke case studier, som tager udgangspunkt i, hvorledes han selv har skabt fantastiske resultater.

Dette er bogen for dig, der også ønsker steder at placere dine penge i tider, hvor almindelige aktieinvesteringer ikke genererer de fornødne afkast.

8) The Essays of Warren Buffett, af Lawrence A. Cunningham
http://www.amazon.com/Essays-Warren-Buffett-Lessons-Corporate/dp/1611634091/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1437723801&sr=1-1&keywords=The+Essays+of+Warren+Buffett

Warren Buffett har aldrig selv skrevet og udgivet en bog, hvor han beskriver sin egen investeringsstrategi. Han har dog i sine årlige breve til aktionærerne i hans selskab Berkshire Hathaway været meget omhyggelig med at beskrive og delagtiggøre disse aktionærer i hans syn på investering. Brevene har på den baggrund over flere årtier været en åbenlys kilde til at skabe sig indsigt i, hvorledes Buffett har grebet det an og skabt en investeringsmæssig succes uden sidestykke.

I denne bog har forfatteren Lawrence Cunningham taget det bedste fra disse årlige beskrivelser og kogt det sammen til en fortræffelig samling guldkorn inden for investering og forretning generelt. Alt er nøje arrangeret efter emne og tilsammen udgør disse en særdeles værdifuld læring for den investor, der virkelig ønsker at komme ned i detaljen og at suge til sig fra den bedste.

9) Strategic Value Investing, af Stephen M. Horan m.fl
http://www.amazon.com/Strategic-Value-Investing-Practical-Techniques/dp/0071781668/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1437724022&sr=1-1&keywords=Strategic+Value+Investing

Denne bog giver et godt bredspektret indblik i hvad investeringsfilosofien Value Investing dækker over. Bogen lægger ikke op til en entydig vej man som investor bør gå. I stedet udlægges der en række muligheder, der lader det være op til den enkelte at vurdere, hvilken retning, der er mest tillokkende. Blandt andet beskrives, hvorledes ni prominente value investorer med hver deres stil søger vejen til de høje afkast.

Bogen er ideel til den seriøse investor, der er i processen omkring at finde sin helt egen investeringsstil og som ønsker inspiration fra eksperterne. Derudover er den yderst relevant, hvis analyseværktøjskassen søges opdateret med diverse værdifastsættelsesmodeller. Her foreligger der en grundig gennemgang af forskellige metoder til at finde værdien på en aktie.

10) Warren Buffett and the interpretation of Financial Statements, af Mary Buffett og David Clark
http://www.amazon.com/Warren-Buffett-Interpretation-Financial-Statements/dp/1416573186/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1437724181&sr=1-1&keywords=Warren+Buffett+and+the+interpretation+of+Financial+Statements

Warren Buffett har ofte udtalt at “Accounting is the language of business” – ønsker du at få et dybere indblik i, hvorledes du læser og tolker på alle detaljerne i årsregnskabet set fra Buffett’s perspektiv, så er denne bog oplagt at dykke ned i! Bogens ene forfatter har tilmed et indgående kendskab til, hvorledes Buffett ser på investering. Et kendskab hun har tilegnet sig via på nærmeste hånd at følge mesteren i aktion, som Buffetts tidligere svigerdatter over en 12 årig periode. Her kan man virkelig tale om en insider af fornemste skuffe.

Bogen er krydret med anekdoter og citater fra Buffett selv og du får et klart billede af, hvad du skal være opmærksom på og overveje, når årsregnskabet gennemgås, for at finde morgendagens aktievindere og ikke mindst for at undgå taberne.

 

Har du spørgsmål omkring ovenstående bøger og investering generelt, så kontakt Dyrberg Invest på md@dyrberginvest.com eller på tlf. 26460152. Du kan også se mere på www.dyrberginvest.com