Hvis du har en kapitalpension, kan du opnå en skatterabat ved at omlægge denne til en Alderspension inden udgangen af 2015.

Du kan spare penge

Der er mulighed for at spare penge ved at omlægge din kapitalpension til en alderspension. Det skyldes, at hvis du vælger at omlægge den inden udgangen af 2015, betaler du 37,3% i afgift, hvorimod, hvis du beholder din kapitalpension, skal du betale 40 % i afgift når den udbetales.

Du kan godt omdanne din kapitalpension til en aldersopsparing efter 2015, men så får du ingen rabat på omlægningen og skal altså derfor betale 40 % i afgift.

Aldersopsparing bedre en kapitalpension

Alderspensionen blev ikke modtaget særlig godt da den kom pga. det manglende skattefradrag. Den kritiseredes med at den eneste fordel ved pensionsformen var den lave beskatning på afkastet på 15,3 %.

Det er dog ikke helt reelt. Faktisk er aldersopsparingen bedre end kapitalpensionen, fordi kapitalpensionen gav dig et minus når du ser på forskellen mellem fradraget ved opsparingen (typisk 35-39%) og den afgift man betaler ved udbetaling (40%).

Aldersopsparingen giver hverken et minus eller plus, da der ikke er fradrag ved indbetaling eller afgift ved udbetaling der skal betales.

Ikke alle skal omlægge til aldersopsparing:

Som udgangspunkt anbefales det, at man omlægger sin kapitalpension til alderspension, men der er to scenarier der kan gøre, at det ikke er en god ide´.

  • Der kan være tilknyttet en garanti på en kapitalpension som slettes, hvis man omlægger til alderspension – Derfor tjek op om dette er tilfældet inden du omlægger.
  • Hvis din opsparing er på under 40.000 kr. er der en tommelfingerregel der siger, at omkostningerne ved omlægningen er for store i forhold til fortjenesten ved skatterabatten.

Fakta om aldersopsparing:

Når du indbetaler på en aldersopsparing, får du ikke skattefradrag i din indkomst. Til gengæld er din udbetaling skatte og afgiftsfri når du skal bruge pengene. Derudover beskattes afkastet man får på en alderspension lavere end hvis man sparer op i fri midler.

Man kan højst indbetale 28.600 kr. om året på en aldersopsparing. Dette beløb reguleres hvert år.

Den udbetales som et engangsbeløb, hvilket kan være hele beløbet på en gang eller over flere gange, som kaldes deludbetalinger. Man kan ikke konvertere en aldersopsparing til en ratepension eller livrente, så den udbetales i rater over 10 – 25 år.

De penge man sparer op på en alderspension, kan placeres på en kontantkonto til en fast eller variabel rente eller man kan vælge at investere opsparingen i værdipapirer.