Forhandling med banken i krisetid

Kan jeg forhandle med banken når der er krise? Ja – og ved at kende dine styrker som kunde kan du opnå bedre resultater. Der er ingen tvivl om at den nuværende finansielle og økonomiske krise har ændret fokusområderne i bankerne. For ikke ret mange år siden handlede det nærmest kun om at få nye kunder, og låne en masse penge ud.

Gode bankkunder fortsat interessante

I dag har bankerne travlt med at begrænse deres tab. Det betyder dog ikke at de ikke stadig skal tjene penge – og gode kunder hvor indtjeningen er høj og risikoen lav er stadig meget attraktive. Det betyder også, at der stadig er noget at forhandle om!

Det kræver dog at banken ved, at du er en attraktiv kunde og at du er klar over hvad din forhandlingsstyrke er. Hvad er det så der gør dig til en god bankkunde?

Indlån

Bankerne lever af, at videreformidle nogle kunders overskud af penge (indlån) til andre kunders mangel på penge. De har i flere år lånt flere penge ud, end de har haft i indlån. Det betyder at de gerne vil have fingrene i dine penge. Hvis du er villig til at låse dem i en periode, kan banken bedre planlægge sit behov for penge, og vil derfor give dig en højere indlånsrente. Når de har lånt mere ud end de har, har de været nødt til at låne andre steder – de er blevet sværere og dyrere, endnu en grund til, at godt gammeldags indlån er attraktivt. Din risiko som kontohaver er lig nul indtil 30. september 2010, hvor garantien for bankpakken udløber, herefter hedder garantien kr. 750.000.

Realkreditlån eller prioritetslån

Realkreditlån og prioritetslån giver banken mulighed for selv eller via samarbejdspartnere at låne dig penge og opnå en rente- eller provisionsindtægt med et minimum af risiko. Du giver banken sikkerhed i form af pant i dit hus eller lejlighed, men kun op til 80 % af boligens værdi. På den måde har banken en sikkerhedsmargin på 20 %, som de fleste steder i landet stadig er rigeligt, selvom du havde lånt da boligpriserne var på det højeste. Banken har en ok indtjening i forhold til den lille risiko.

Investeringer

Når du investerer via din bank skaber du risikofri indtjening til banken. Både i form af kurtage hver gang du handler, men også løbende provision, hvis du bruger investeringsforeninger. (Se særskilt artikel om investering via investeringsforeninger her i artikelarkivet). Det er altså et af de punkter, der virkelig kan gøre dig attraktiv. Har banken lånt dig nogle penge, hvor de så tjener en rente på ved siden af kan det give endnu bedre indtjening. Det giver selvfølgelig også en risiko, men så længe lånet er mindre en værdien på investeringerne er risikoen lille.

Pension

Pensionsindbetalinger giver både indlån og ofte også investeringer. Disse investeringer kan varetages i en puljeordning eller en “pleje-aftale”. Her går banken ind og lave en fordeling af investeringen og justerer denne fordeling løbende. Dette er sjældent gratis og du som kunde kommer altså typisk til at betale for både kurtage, administrationsomkostninger i investeringsforeningerne og til sidst et gebyr til banken for at varetage investeringerne. Igen er dette helt risikofrit for banken.

Forsikringer

Flere banker tilbyder at du kan samle dine forsikringer hos dem, enten via et forsikringsselskab i samme koncern eller en samarbejdspartner. Dette giver en provision til banken, og skulle der komme en udbetaling fra forsikringen kommer den jo fra selskabet og bliver dermed ikke et tab for banken.

Har du en eller flere af ovenstående forretninger med din bank er en af forudsætningerne for at være en attraktiv kunde på plads. Der er selvfølgelig andre faktorer der spiller ind. Når du kender resultatet er næste skridt at bruge det aktivt – på den måde kan du spare mange penge i færre gebyrer og bedre renter.

Bliv bedre rustet til at forhandle med banken

Når du vil forhandle bedre priser igennem med din bank, er det vigtigt at vide, hvad det er der gør dig til en attraktiv bankkunde.