En god bankkunde?

Din bank har i høj grad indflydelse på dine udfoldelsesmuligheder. Har du en anspændt privatøkonomi vil banken sætte begrænsninger på dine lånemuligheder, f.eks. til køb af ny bolig eller lignende. Har du en god privatøkonomi – er du en god bankkunde – så betyder det alt anet lige friere tøjler til at du kan jagte og realisere dine drømme.

Mange banker strammer op

Der er delte meninger om hvor meget Finanskrisen reelt kradser i Danmark, ud over i rent psykologisk forstand, men det står fast at mange banker har strammet op på kreditvurderingerne af deres kunder, hvilket medfører at mange kunder ikke har de samme lånemuligheder som de har været vant til. Nogle banker har direkte udtalt i medierne, at de ikke ønsker nye kunder…

På trods af Finanskrisen vil de fleste banker og sparekasser fortsat gerne have nye kunder og vækste – dog med dæmpet ambitionsniveau. Det betyder at jagten på de gode bankkunder er intensiveret. Derfor er det oplagt at definere hvad en god bankkunde egentlig er.

Kendetegn ved en god bankkunde

Der er flere forhold, der er med til at definere en god bankkunde. En god bankkunde

  • har styr på sin privatøkonomi – indtægter og udgifter er afstemt
  • har aktiver og passiver i fornuftigt forhold til hinanden (egenkapital)
  • har et fornuftigt rådighedsbeløb
  • har gerne en fornuftig opsparing

Generelt kigger banker meget på en kundes rådighedsbeløb, gældsfaktor og egenkapital. Disse tre nøgletal fortæller i overordnet form om din privatøkonomi umiddelbart er god, anspændt eller direkte dårlig.

Rådighedsbeløb, gældsfaktor og egenkapital

Rådighedsbeløbet er det beløb du har til rådighed til forbrug efter alle dine faste omkostninger er betalt. Kravene til et godt rådighedsbeløb svinger fra bank til bank, men er generelt blevet skærpet de seneste måneder. Beregn dit rådighedsbeløb.

Gældsfaktoren er dine aktiver sat i forhold til dine passiver. Aktiver er lønindkomst, anden indkomst og lignende, mens passiver er gæld – billån, boliglån og lignende. Har du aktiver for 100 kroner og passiver for 200 kroner, er din gældsfaktor 2 (200 / 100). Tommelfingerreglen for en fornuftig gældsfaktor er ofte omkring 3, altså at du kan have gæld for cirka tre gange din indkomst (aktiver).

Egenkapitalen eller formuen, er det “opsparing” der er i din økonmi – eksempelvis friværdi i din bolig, din pensionsopsparing eller lignende. Har du en stor formue, vil du altid være en interessant bankkunde, da din formue netop kan bruges, hvis eksempelvis din gæld løber løbsk. Måske kan en omlægnin af dit realkreditlån gøre, at du får 500.000 kroner ud i hånden, som du kan bruge til at afdrage gæld med, så din gældsfaktor forbedres og dit rådighedsbeløb ligeledes forbedres, fordi du nu ikke skal afdrage på gælden i samme omfang. Har du ikke denne mulighed, stiller det større krav til dit rådighedsbeløb og din gældsfaktor.

God bankkunde og dit forbrugsmønster

På trods af ovenstående, gør det faktum at du måske både har et stort rådighedsbeløb og en fornuftig gældsfaktor dig ikke nødvendigvis til en god bankkunde. Hvis du bruger alle dine penge hver måned, underforstået for mange penge i bankens øjne, så vurderer mange bankrådgivere, at du bruger for meget fremfor at spare op.

Skærpede krav til bankkunder

Som nævnt indledningsvist, så har bankerne generelt skærpet deres krav til deres kunder og det betyder at det der førhen definerede en god bankkunde ikke er gældende idag. Det bedste du kan gøre for at blive en god bankkunde, hvilket alt andet lige giver dig mest mulig frihed i dagligdagen, er at arbejde på følgende forhold:

  • Øg din indkomst
  • Begræns dit forbrug
  • Undgå for alt i verden hurtig lån
  • Bo i ejerbolig
  • Spar op (vis vilje hertil)

Ikke alle har mulighed for at opnå ovenstående, men udvis ansvar for din privatøkonomi og begræns dit forbrug efter bedste evne. Boligpriserne rasler ned og friværdierne er indskrænkede, men det til trods, så er det med boliger som med aktier – du indfrier først dit tab den dag du sælger din bolig. Har du råd til at bo i din bolig og planlægger du at bo der i mange år, så skal eventuelt tabt friværdi nok vende tilbage, og så er du fortsat en god bankkunde.