Få op til 3,75% i indlånsrente

Når du sender dine penge på auktion hos pengeinstitutterne via IndlånsBørsen
på Conomia.dk, kan du lige nu få helt op til 3,75% i rente, hvis du har
over 100.000 kr. som du kan binde i 3 år.

Længere bindingsperiode = højere rente

IndlånsBørsen
er primært til brug for binding af dine penge i en ønsket periode. Jo længere tid
du binder din opsparing jo højre rente kan du p.t. få.

Binding på 1 år giver p.t. 3,4% i rente, 2 år giver cirka 3,5% og 3 år og
derover giver 3,75% p.t.

Bankpakke 3

Bankpakke 3 som blev vedtaget tidligere på året indeholder bekræftelse af at
Politikerne ikke griber ind og ændre på de nuværende aftaler omkring garanti for
indestående i de danske pengeinstitutter.

Pr. 1.10.2010 er man således sikret 750.000 kr. pr. person pr. pengeinstitut. Den
almindelige indskydergarantiordning tager altså atter over, når den ekstraordinære
“ubegrænset” statsgaranti stopper pr. 1.10.2010.

Finansiel stabilitet

Den 4. februar 2009, blev der etableret en ordning, hvor Finansiel Stabilitet
A/S på vegne af den danske stat efter ansøgning kan indgå aftale om ydelse
af individuel statsgaranti.

www.finansielstabilitet.dk
kan du se, hvilke pengeinstitutter, som har søgt og fået bevilget ansøgning.
Under det enkelte pengeinstitut kan man se både garantibeløbet samt udløbstidspunktet herfor.

Gratis at bruge indlånsbørsen

IndlånsBørsen på Conomia.dk tilbyder,
som det eneste sted i Danmark, at du elektronisk kan få tilbud på priser på dine penge helt
gratis og uforpligtende
.

Endvidere kan du også som det eneste udbyder kontakte Conomia.dk for at få gratis uvildige
råd og vejledning om binding af din opsparing.

Kontakt Conomia.dk på 70 21 00 09 eller på info@conomia.dk

Opret en forespørgsel på IndlånsBørsen