Sparekasse

En sparekasse er et pengeinstitut, der er organiseret som en selvejende institution. Betegnelsen benyttes tillige om tidligere sparekasser, der er blevet omdannet til aktieselskaber, såkaldte sparekasseaktieselskaber.

By | januar 22nd, 2009|Økonomisk ordbog|

About the Author:

Conomia.dk har specialiseret sig i at finde det helt rigtige match imellem banker og forbrugere / virksomheder. Et godt match er når begge parter er tilfredse.

Sparekasse

Om sparekassen

En sparekasse er et pengeinstitut, der er organiseret som en selvejende institution.
Betegnelsen benyttes tillige om tidligere sparekasser, der er blevet omdannet til
aktieselskaber, såkaldte sparekasseaktieselskaber.

Indskydersparekassen og garantsparekassen

Den ene type sparekasse er en indskydersparekasse, hvor sparekassen er selvejende,
og hver kunde er medbestemmende med én stemme. Dette uanset hvor mange penge man som
kunde har stående.

Den mest almindelige type sparekasse er en garantsparekasse. I garantsparekassen
bliver man som kunde garant ved at indsætte et beløb på en særlig garantkonto.
Disse penge tæller i sparekassens egenkapital på samme måde som aktier.

Danmarks første sparekasse

Danmarks første sparekasse var Holsteinborg Sparekasse ved Skælskør, der blev oprettet
i 1810 efter inspiration fra Tyskland. Formålet med de første sparekasser var at give
småsparerne mulighed for en sikker opsparing. De blev ikke drevet med profit for øje,
men var med forbillede i andelsbevægelsen opbygget i almennyttigt øjemed og med en
demokratisk struktur.

Sparekassens ide var at undgå risikable forretninger

Indskyderne, de såkaldte garanter, fik forrentet deres kapital til en på forhånd fastsat
rente, også selvom sparekassen viste sig at få et stort overskud. Denne struktur sikrede
en forsigtig drift af virksomheden, idet garanterne derved ikke havde incitament til at
lade den indgå i risikable forretninger.

Uden denne struktur havde opsparerne formentlig
været mere forbeholdne over for at betro deres opsparing til sparekassen, hvilket forklarer,
hvorfor garanterne indlod sig på at indskyde kapitalen på disse vilkår.

I dag sikres den forsigtige drift bl.a. af Lov om finansiel virksomheds krav til
pengeinstitutters solvens.

Sparekasserne kunne drive bankvirksomhed fra 1974

Sparekasserne var underlagt en række begrænsninger mht. udlån og måtte ikke føre reel
bankvirksomhed. Dette blev først væsentligt ændret ved bankreformen i 1974, hvor
sparekasserne stort set blev sidestillet med bankerne.

Dette har ført til en del fusioner både mellem virksomhederne og mellem Den Danske
Bankforening og Danmarks Sparekasseforening (i dag samlet i Finansrådet).

Et eksempel på en af fusionerne er Unibank, der opstod ved at sparekassen SDS fusionerede
med Andelsbanken og Privatbanken.

Kilde: Wikipedia, den frie encyklopædi

By | oktober 21st, 2008|Bank|

About the Author:

Gode råd om privatøkonomi

Tilmeld dig Conomia.dk nyhedsbrevet og få gode råd og tips, der kan spare dig for mange penge. Nyhedsbrevet er gratis og kan til enhver tid afmeldes.

Tak for din tilmelding!