Credit default swaps, forkortet CDS, på statsobligationer er en forsikring mod misligholdelse, dvs. en forsikring for, at en given regering tilbagebetaler de penge, som den skylder sine investorer.