Rentespændet er renteforskelle mellem de obligationer, der anses for at være de sikreste og andre obligationer. Renten på usikre obligationer er betydeligt højere end på sikre obligationer.