Skal aktietabet realiseres?

Aktietab. Investering og specielt handel med aktier indebærer altid en vis risiko og specielt under finanskrisen er kurserne raslet ned. Er du aktionær og står du for at skulle realisere tabet, så er det vigtigt at du er bekendt med den kommende lovgivning, der måske kan give dig en række fordele – situationen taget i betragtning.

Et aktietab er først et faktum, i det øjeblik tabet realiseres. Altså når du sælger dine aktier. Overvejer du at realisere dit tab på aktier, købt for frie midler, så vær opmærksom på de nye regler, der gør at dit tab måske først bør realiseres næste år.

Skattefri portefølje

Det afgørende for om du skal realisere aktietabet nu eller i det nye år er, om de aktier du har investeret i er omfattet af den skattefrie portefølje pr. 31 december 2005. Såfremt du ejede aktier eller aktiebaserede investeringsbeviser ved udgangen af 2005 og hvis den samlede værdi heraf var op til 273.100 kroner for ægtefæller, og 136.600 kroner for enlige, så kan du sælge dine aktier uden at skulle betale skat af kursgevinsten, hvis du på salgstidspunktet havde ejet aktierne i mindst tre år.

Har du ikke brug for pengene her og nu og står du til at realisere en kursgevinst på dine aktier, så er det bedst, rent skattemæssigt, først at sælge aktierne den dag du har behov for pengene.

Sælg dine aktier

Har du aktier i den skattefrie portefølje, som du ikke har ejet i tre år og som du ikke forventer vil resultere i et positivt aktieafkast, så bør du overveje at sælge aktierne inden de er tre år gamle i porteføljen. Et sådant aktiesalg gør det nemlig muligt for dig, at trække det realiserede aktietab fra andre aktiegevinster, så du dermed sparer penge i skat.

Aktietab på kort eller lang sigt

Som nævnt tidligere, så er et aktietab aldrig en realitet før det realiseres. Har du tid til at vente, har du is i maven og tror du på den langsigtede fordel i din aktieinvestering, så er det ikke sikkert at reglerne omkring den skattefri portefølje er relevante for dig. Selvom du står til at tabe penge på dine aktier i øjeblikket, er det altså ikke nødvendigvis relevant at sælge dem nu og dermed realisere aktietabet, hvis du tror på det langsigtede potentiale.

Hvis du sælger dine aktier fra den skattefrie portefølje, inden du har ejet aktierne i tre år fordi du ønsker at udnytte tabet skattemæssigt, så vær opmærksom på at en senere realisteret kursgevinst på de samme aktier vil være skattepligtig aktieindkomst.