Står du og har en sum penge, som du gerne vil have til at yngle frem for at modtage en rente tæt på 0% på din bankkonto, så kan aktieinvestering være en god ide. Hvor meget der skal sættes i aktier afhænger af din investeringsprofil. Neden for giver jeg 10 gode råd til, hvad du skal fokusere på inden du går i gang.

 

1) Fokusér på bevarelse af kapital.

De fleste jagter den hurtige gevinst, når de investerer i aktier – det er spændende og giver én det tiltrængte rush. Men vil du opnå et godt langsigtet afkast, så er det bedre at undgå de store tab end at jagte de store vindere. Tabene slår hårdere end gevinsterne gavner. Tabes eksempelvis 50% på en aktie kræver det efter alle matematikkens regler 100% i gevinst blot for at komme tilbage til status quo. Hold dig derfor fra de usikre og spekulative aktier.

 

2) Vær langsigtet

På kort sigt er aktiemarkedet præget af psykologi og irrationalitet. På lang sigt derimod afspejler markedet i højere grad det sande billede af aktiernes virkelige værdi. Derfor er det langt nemmere at spå om en akties retning på lang sigt. Invester derfor i gode langtidsholdbare virksomheder, som du kan holde på i flere år. Herved spares der også både på kurtageomkostningerne og skattebetalingerne.

 

3) Investér i selskaber med en vedvarende konkurrencemæssig fordel

De gode langtidsholdbare virksomheder er typisk virksomheder, der har vedvarende konkurrencemæssige fordele. Eksempelvis virksomheder, der har stordriftsfordele, har et godt brand eller hvor indgangsbarriererne i branchen er høje. Sørg for at finde aktier i sådanne virksomheder, der samtidig har en stabil opadgående indtjening. Dette bevirker, at disse aktier kan blive ved med år efter år at stige og give et godt afkast, uden at de relativt set bliver dyrere.

 

4) Køb altid aktier med en sikkerhedsmargin

Når du investerer i aktier er prisen der betales for disse meget væsentlig i forhold til det forventede afkast. Det handler om at finde aktier, hvor prisen du betaler ligger langt under virksomhedens estimerede underliggende værdi – altså hvor der er en stor sikkerhedsmargin. Skulle du foretage en negativ fejlestimering omkring den underliggende værdi, så vil der ofte stadigvæk være tale om en god investering pga. denne margin.

 

5) Antag et ”business owner”-perspektiv

Når du investerer i aktier så tag ”business owner”-brillerne på. Se på aktien som det den i virkeligheden er, nemlig en ejerandel af en virksomhed, i stedet for at anskue denne som et let-omsætteligt papir, du køber i dag for at sælge imorgen. Hav en attitude som en virksomhedsejer. Her er de sunde fundamentale forhold vigtigere end et midlertidigt peak i virksomhedens aktiekurs, som basalt set ikke ændrer på virksomhedens underliggende værdi. Det er de sunde fundamentale forhold der skaber værdi og afkast på sigt.

 

6) Opbyg en fokuseret portefølje

Lad være med at sprede din aktieportefølje på for mange virksomheder. Mellem 10 og 15 gode, stabile og profitable virksomheder er nok. Yderligere spredning reducerer ikke risikoen væsentligt. Jo mere spredning des mere gennemsnitligt bliver dit afkast – gå efter at skabe et merafkast i forhold til markedet. Dette kan sagtens lade sig gøre, hvis du gør dig et grundigt forarbejde og ved hvad du foretager dig.

 

7) Eksponer dig mod gode virksomheder

Der tales tit om, at man med fordel kan sprede sine aktieinvesteringer geografisk såvel som branchemæssigt og størrelsesmæssigt for at være eksponeret så bredt som muligt. Frem for at lade dette være det afgørende, så fokuser i stedet i højere grad på at eksponere dig mod gode virksomheder. I sidste ende er det aktien for den pågældende virksomhed, der er interessant, og ikke om denne virksomhed ligger i Danmark, Sydafrika eller USA.

 

8) Gå mod strømmen

Det ligger i den menneskelige natur at gå i samme retning som alle andre. Vi er i bund og grund sociale væsener, der ikke ønsker at skille sig ud fra flokken. Men ingen er nogensinde blevet andet end gennemsnitlig ved at gøre det alle andre også gør. Når det kommer til investering er vejen til et bedre afkast end gennemsnittet således at turde tage springet og gå i den modsatte retning – med et populært udtryk hedder dette at være ”contrarian”. Baggrunden er selvfølgelig, at prisen på de investeringer som folk flokkes omkring vil blive presset op og blive for dyr grundet den store efterspørgsel. Gå i stedet derhen hvor ingen andre ønsker at gå, og hvor priserne følgelig er lave, og køb så ind i stor stil.

 

9) Få dine penge ud at arbejde

Man hører ofte, at folk tænker at det er mindre risikabelt at gemme sine penge hjemme under hovedpuden frem for at investere i eksempelvis aktier. Kigger man på den lange bane er det modsatte rent faktisk tilfældet. Det handler om købekraft! Grundet den årlige inflation i samfundet bliver dine penge under hovedpuden mindre og mindre værd jo længere tid du beholder dem der – du kan altså købe mindre og mindre for de samme penge, fordi priserne over en bred kam stiger med inflationen. Investerer du omvendt i aktier eksempelvis ud fra ovenstående råd, så vil dine penge efter al sandsynlighed blive mere og mere værd på sigt og du kan derfor købe mere. Du vil opleve større udsving i dine samlede midler, ja, men den langsigtede trend vil være opad.

 

10) Hold fast i din investeringsstrategi – også i nedgangstider

Som man siger fører alle veje til Rom og selvfølgelig er der også mange forskellige investeringsstrategier, der kan hjælpe dig med at skabe et godt afkast. Punkterne oven for kunne udgøre én retning, du kunne gå. Det vigtige er imidlertid ikke nødvendigvis den specifikke retning, men at du er tro mod den strategi, du nu engang har lagt. Alt for mange skifter strategi i samme øjeblik, der er de mindste kurer på tråden for siden hen at opdage, at den nye kurs er endnu værre. Lad være med det. Der er bl.a. lavet en undersøgelse i USA, der viser, at selv de allerbedste porteføljeforvaltere målt over en 10-årig periode havde sammenhængende perioder af 3 års varighed, hvor de rangerede i blandt de 10% dårligste forvaltere. Hvis disse havde skiftet strategi midtvejs, ville de formentlig aldrig have oplevet de gode langsigtede resultater de gjorde. Ingen strategi er den bedste på samtlige tidspunkter, men det handler om at finde en du tror på over en lang tidsperiode og så bare holde fast.

 

Har du spørgsmål omkring investering, så kontakt Dyrberg Invest på md@dyrberginvest.com eller på tlf. 26460152.