Flere forudså at det kunne ende i kaos, da landets tinglysningskontorer (9.
september 2009) overgik til digital tinglysning… og de fik desværre ret.

Den digitale tinglysning i kaos

Det er endt i kaos og flere har måttet vente rigtig lang tid på at få tinglyst skøder
m.v. Hvilket har betydet, for rigtig mange, en stor merudgift.

Det digitale tinglysningssystem betyder, at de gamle tingbøger er erstattet
af et elektronisk system, som man selv kan foretage indberetninger i via nettet
og sin digitale signatur.

Det vil forhåbentligt på sigt betyde at tinglysnings tiden og selve processen bliver
hurtigere, men det vil fortsat være uoverskueligt for den almindelige dansker selv
at foretage tinglysningen.

De fleste vil derfor fortsat have brug for advokathjælp.

Hvis du selv tinglyser

Du skal være meget opmærksom på, at hvis du selv tinglyser så har du det fulde ansvar
for at alt er korrekt. Såfremt du er det mindste i tvivl bør du undgå selv at tinglyse.

Få hjælp til tinglysning

Brug din tid på det du er god til og lad dem som er gode til at tinglyse tage sig af
denne del. Så overgår ansvaret til advokaten, og du undgår derfor uoverskuelige
konsekvenser.

Erstatning for tinglysning til de som har ventet for længe?

Statens advokat, Kammeradvokaten undersøger p.t. om staten skal udbetale erstatning
til de mange der har lidt et økonomisk tab på grund af den lange digitale tinglysning.

Den lange ekspeditionstid har blandt andet betydet, at mange boligkøbere har betalt
mange tusinde kroner i ekstrarente, fordi realkreditlånet ikke kan blive udbetalt før
der foreligger et tinglyst pantebrev.

Vi afventer situationen man håber og tror, at statens erstatningsansvar bliver gjort
gældende i denne sag. Der findes desværre ikke lignende sager, idet dette system er det
første af sin slags.

Ingen erstatning for den lange ekspeditionstid og ekstrarenterne

Justitsminister Lars Barfoed (K) mener dog ikke, at der skal udbetales erstatning på
grund af den lange ekspeditionstid – men det er jo heldigvis ikke altid at ministrene
får medhold.

Dansk Ejendomsmæglerforening har foreslået, at man får tilbagebetalt tinglysningsafgiften
hvis man har haft ekstra udgifter på grund af ventetiden, men dette er Lars Barfoed også imod.

Vi opfodrer derfor alle som har brugt det digitale tinglysningssystem i perioden 9.
september til i dag og som har haft ekstra udgifter på grund af ventetiden, om løbende
at holde øje, og forhåbentligt gøre klar til at rejse sit krav.

Vi vil skrive herom på www.Conomia.dk så snart der foreligger nyt i ovennævnte.