Flere pengeinstitutter er klar til at give dig et tilbud

På Conomia.dk er vi løbende i kontakt med pengeinstitutterne i Danmark og flere meddeler, at de rigtig gerne vil have
flere gode privatkunder.

Klik her og opret forespørgsel på bankskifte

Er du en god privatkunde?

En god privatkunde, set med pengeinstitut øjnene, er en, som kan sige ja til en eller flere af følgende punkter:

 • Fast indkomst
 • Bruger mindre end du får ind
 • Ikke er dårlig betaler, dvs. står opført i RKI.

Kan såvel du som pengeinstituttet tjene penge på dit engagement?

Hvis du er interesseret i at indgå flere aftaler med pengeinstituttet såsom:

 • Indlån
 • Udlån gerne realkredit lån til ejerbolig, bilkøb.
 • Pensionsopsparing gerne med forsikringer såsom tab af arbejdsevne, livsforsikring m.v.
 • Skadesforsikringer
 • Køb og salg af værdipapir
 • Kreditkort m.v.

Så kan der være rigtig mange penge at tjene.

Eksempel på aftale med pengeinstitut

En familie på 2 voksne og 2 børn med ejerbolig har et engagement, som ser således ud:

 • Lønkonti med trækningsret på 50.000 kr. (ej udnyttet)
 • Betalingskonto
 • Opsparing på 50.000 kr.
 • Billån på 300.000 kr.
 • Realkredit lån på 2 mio. kr.
 • Boliglån på 500.000 kr.
 • Pensionsopsparing
 • Børneopsparing
 • Handel med værdipapirer (beskeden)

Vi har netop gennemført dette bankskifte, hvilket resulterede i en samlet gevinst for familien på 24.000 kr. i lavere
renteudgifter, 1.000 kr. i bedre indlånsrente samt 6.000 kr. i mindre gebyr.

En samlet gevinst på 31.000 kr. år 1 plus fremtidig lavere renteudgifter og gebyrer.

Den uvildige rådgiver hjalp familien

Forløbet har i alt taget under 3 måneder, og vi har haft forhandling med 3 pengeinstitutter, udvalgt af familien. Det har
samlet taget os 5 timer at belyse denne families behov, lave oplæg, indhente tilbud og drøfte fordele og ulemper.
Derudover har vi ydet skatterådgivning og givet familien et godt overblik og mere tryghed ifølge deres udsagn.

Resultatet ved brugen af en uvildig rådgiver

Denne familie valgte at benytte en uvildig rådgiver i processen, hvilket ikke er nødvendigt, men nettoresultatet taler
for sig selv:

Gevinst år 1 renter 25.000 kr.
Skat (anvendt 32 %) – 6.250 kr.
Gevinst år 1 gebyrer 6.000 kr.
Udgift til uvildig rådgiver – 6.500 kr. (Variabelt beløb, da det bl.a. afhænger af tidsforbrug)
Gevinst i alt 18.250 kr.

Kunderne har brugt 2 timer i forløbet og har efterfølgende fået et overblik og en tryghed, som er svær at værdisætte.

Alt at vinde med en uvildig rådgiver

Med andre ord så kan du have alt at vinde og meget lidt at tabe, idet flere uvildige rådgivere er villige til at belyse
muligheden før processen sættes i gang. Dvs. at såfremt der ikke fremvises minimum et konkurrencedygtigt tilbud fra et
pengeinstitut, så kan der laves en aftale om “no cure no pay” altså noget for noget.

Klik her og opret forespørgsel på bankskifte