FORVALTNINGSINSTITUTTER

Statsforvaltningen er øverste myndighed, når vi taler beskyttelse af umyndiges formuer. Den har godkendt nogle forvaltningsinstitutter i Danmark, som tilbyder forskellige løsninger, for at få plejet umyndiges formuer over kr. 75.000.

Da kontantrenten i dag er meget marginal vil det være særdeles oplagt, at den beskikkede værge får lavet en risikoprofil i samarbejde med forvaltningsinstituttet, for at få afdækket, hvorledes midlerne skal placeres både med hensyn til risiko, tidshorisont og krav til løbende afkast.

Nogle institutter kan tilbyde plejen via pasningsordninger, andre kan tilbyde plejen via individuelle aktier og obligationer.

VÆRGEMÅLSREGNSKAB

Nogle forvaltningsinstitutter tilbyder endog at lave det lovpligtige værgemålsregnskab, hvilket er en nem og god løsning for værgen. Værgemålsregnskabet skal nemlig årligt godkendes af Statsforvaltningen, og så er man på forkant med det. Der er nok andet at gøre for en værge.

VALG AF FORVALTNINGSINSTUTUT

Jeg har undersøgt forskellige forvaltningsinstitutter i forbindelse med rådgivning af en af mine kunder, en ung mand på 18 år, som lige er blevet umyndig. Kan du også bruge vores viden og rådgivning, så ring endelig på 70 20 27 24 eller send en mail til kontakt@arvad-finanshus.dk