Brug afdragsfrihed til at få flere penge som pensionist

For nogle år siden var det meget populært, at låne penge til at indskyde på sin pension. De indskudte penge blev ofte investeret, og det blev derved en risikofyldt model. Det behøves det ikke være. Jeg vil her komme med et eksempel på, hvordan man ved at vælge afdragsfrihed på sit realkreditlån, kan få mere udbetalt i pension.

Fjern topskatten uden at mærke det i hverdagen

En stor del af Danmarks befolkning betaler topskat. Hvis du har en løn på mere end kr. 30.500 om måneden, og ikke indbetaler til pension, er du sikkert en af dem. Hvis du oven i købet har en bolig med realkreditbelåning og ikke har afdragsfrihed i forvejen, kan du udnytte muligheden for at fjerne en del eller hele din topskat, uden at du får færre penge i hverdagen. Det kan endda gøres uden at spekulere i aktier eller lignende.

Eksempel på pensionsoptimering

Jeg tager udgangspunkt i en familie, hvor minimum den ene betaler topskat. De har et hus med et realkreditlån på kr. 1.500.000. Lånet er et 6 % fastforrentet lån optaget tæt på kurs 100. I dag afvikles der på lånet. Lånet tilbagebetales over 30 år. Parret vil gerne blive boende i huset, også når de om 10 år går på pension.

Årlig betaling på lånet med afdrag, netto (efter skattefordel på renter) Kr. 83.550
Årlig betaling på afdragsfrit lån, netto Kr. 65.985
Forskel Kr. 17.565

Indsættes denne besparelse på en ratepension, og hele beløbet kan indeholdes i topskattegrundlaget, betyder det at der kan indsættes i alt kr. 43.910 på pensionen på grund af af skattefradraget på indbetalingen.

Risikofri pension med mulighed for gevinst

Parret vil ikke risikere at miste pengene på pensionen, og vælger at købe de samme obligationer som lånet er baseret på. Det vil sige at de køber 6 % fast forrentede obligationer. På den måde udligner opsparingen lånet – hvis de købte obligationer falder i værdi, falder restgælden på lånet. Obligationerne kan godt stige i værdi, hvorimod restgælden altid kan indfries til den nominelle hovedstol. Her er altså mulighed for en gevinst uden ingen risiko for tab. På lånet betales både rente og bidrag, til gengæld kan der trækkes mere fra i skat end der skal betales på pensionen. I forbindelse med køb og salg af obligationerne, vil der være nogle omkostninger til banken.

Rente + bidrag på lånet ? rentefradrag (33 %) 4,36 %
Rente på obligationerne købt for pensionen ? PAL skat (15 %) 5,1 %
Omkostninger til kurtage, depotgebyrer anslået til ca. 0,25 %

Ingen ændring i den daglige økonomi

I de 10 år med afdragsfrihed, bemærker parret ingen ændring i deres økonomi. Deres besparelse på lånet indsættes på pensionen. Efter de 10 år vil ydelsen på deres lån stige, de skal jo nu afdrage, og skal indhente de 10 år med afdragsfrihed. Parret vælger at få udbetalt ratepensionen over 20 år således at det passer med restløbetiden på lånet. Nu kommer det afgørende punkt på, hvor god en forretning det er.

Kan parret holde deres indkomst under grænsen for topskat og dermed kun betale ca. 39 % i skat, er det en rigtig god forretning. Grænsen for topskat hæves hvert år, og parret vil til den tid hver kunne få ca. kr. 35.000 om måneden i pension inden de rammer grænsen.

Årlig ydelse på lånet efter 10, hvis det havde været med afdrag, netto Kr. 87.683
Årlig ydelse på afdragsfrit lån efter de 10 år uden afdrag, netto Kr. 104.605
Forskel på ydelsen Kr. 16.922
Udbetalt fra pension efter 39% skat Kr. 29.036
Fortjeneste i netto kr. Kr. 12.114

1.000,- mere om måneden

Parret vil altså i deres pensionisttilværelse have kr. 1.000 mere til sig selv om måneden, uden at de har måttet undvære pengene på noget tidspunkt, og uden at have taget en risiko.

Det er dog vigtigt at understrege, at fordelen bliver væsentligt mindre, såfremt parret også betaler topskat ved udbetalingen, og hvis de bliver modregnet i offentlige ydelser. Det kan i nogle tilfælde være bedre at ophæve pensionen og indbetale beløbet på lånet, i sådan tilfælde vil løsningen give et resultat tæt på 0 kr, men uden der dog har været en risiko på noget tidspunkt.

Gevinsten kan blive større

Omvendt kan gevinsten også være større, eksempelvis hvis en renteændring giver mulighed for konvertering eller hvis parret investerer pensionen, sådan at den giver mere i afkast end renten på lånet. Husk at risikoen øges herved.

Er det her en mulighed for dig? Det er det muligvis. Der er mange variabler, der spiller ind. Det er altså nødvendig at få kvalificeret rådgivning om emnet, og få foretaget beregninger ud fra de forventninger du har. Bankerne har fået kritik for at anbefale denne model. Det hænger sikkert sammen med at banken både tjener penge på lånet og pensionen, og derfor kan have en interesse i at kunderne vælger modellen, også selvom fortjenesten for kunden er svær at få øje på. Det betyder ikke, at der ikke findes mange boligejere, der har mulighed for en bedre pensionisttilværelse på skattevæsenets regning.