Rådighedsbeløb – et vigtigt nøgletal

Dit rådighedsbeløb er et af de to primære og overordnede nøgletal banken kigger på, når de skal danne sig et hurtigt overblik over din privatøkonomi. I tider med finanskrise er bankernes krav til dit rådighedsbeløb skærpet. Det andet væsentlige nøgletal er din gældsfaktor, som dog ikke behandles i denne artikel.

Definition på rådighedsbeløb

Definitionen på rådighedsbeløb er det beløb du har til rådighed til forbrug efter alle dine faste omkostninger er betalt. Det vil sige den pose penge, der er tilbage når du har betalt husleje/termin, afdrag på bilen, forsikringer osv. Der er således tale om det beløb, du kan bruge til tøj, mad, en biograftur med videre.

Definitionen på rådighedsbeløb er den samme i alle banker, men måden hvorpå det beregnes, svinger fra bank til bank. Et eksempel herpå er udgiften til brændstof, der af nogle banker ses som en del af de faste omkostninger og dermed sagt noget som ikke skal tages ud af rådighedsbeløbet, mens andre banker blot ser et ekstraordinært stort brændstofforbrug som værende noget, der skal anses som en fast omkostning. Er brændstof forbruget i et omfang, der kan betegnes som værende normalt, så skal det tages ud af regskabet.

Økonomiske krav til rådighedsbeløb

Bankerne fastsætter typisk generelle krav til rådighedsbeløb internt i organisationerne og indekserer dem fra tid til anden. Et krav kunne defineres således:

1 voksen Kr. 5.000
2 voksne i alt Kr. 8.000
1 barn Kr. 1.750
Flere børn pr. bank Kr. 1.500

Ud fra ovennævnte angivelser vil kravet til rådighedsbeløbet for en familie med to voksne og to børn være på kr. 11.000 om måned.

Krav til rådighedsbeløb

Som indikeret ovenfor har forskellige banker forskellige krav til rådighedsbeløb. Kravene tager udgangspunkt i flere forhold, hvoraf nogle af dem er:

  • Dit geografiske område
  • Dit forbrugsmønster
  • Husstandens sammensætning

Der er flere faktorer end de nævnte der spiller ind, men det siger næsten sig selv, at du ikke behøver at have samme beløb til rådighed for at bo i Vestjylland, som hvis du bor i centrum af København. Har du børn, stiller det øgede krav til dit rådighedsbeløb, da du skal have råd til børnetøj, ekstra mad, pasningsordning m.v.

Beregn dit rådighedsbeløb

BankTorvet.dk har udviklet et værktøj, hvormed du kan beregne dit rådighedsbeløb. Beregningsværktøjet sammenligner dit rådighedsbeløb med kravene fra en række banker og giver dig en indikation af om det er fornuftigt eller ej – set med en bankrådgivers øjne.

Så højt et rådighedsbeløb som muligt

Mennesker er forskellige og det er deres privatøkonomier også. Selvom du tjener godt, kan det være at du bruger “for mange penge” og modsat kan det være at du har en lav indkomst, men har godt styr på din økonomi. Det er derfor kompliceret at tale om et anbefalet rådighedsbeløb. Det er et vigtigt nøgletal for bankerne, men det siger ikke om du har styr på din privatøkonomi eller ej. Alligevel vil det altid være en fordel for dig, såvel i dagligdagen, som når du skal skifte bank, at du har et så højt beløb til rådighed som muligt.