Efterlønsordningen står overfor at blive kraftigt forringet, men dog ikke afskaffet. Samtidig får man et tilbud om skattefri udbetaling af efterlønsbidraget. Så valget står mellem udbetaling af efterlønsbidrag, bruge efterlønnen eller få den skattefrie bonus, som stadig vil være en del af efterlønnen.

Skattefri udbetaling af efterløn

Som en del af den reform af efterlønnen, som der er lavet en politisk aftale om, vil der være et
tilbud til medlemmerne af ordningen at de kan træde ud og til gengæld få udbetalt efterlønsbidraget.

Oven i købet vil man lave udbetalingen skattefri, så man i realiteten kan tjene på at have været i ordningen. Tjene på det fordi indbetalingen af efterlønsbidraget har givet et skattefradrag og
udbetalingen skal ske uden beskatning.

Få op til 60.514 kr. skattefrit udbetalt

Bliver reformen vedtaget vil man i 2012 kunne få udbetalt op til kr. 60.514 skattefrit afhængigt af, hvor længe man har indbetalt til efterlønsordningen. Og det er penge man kan bruge frit til
forbrug, opsparing eller afdrage på gæld.

Indbetal på pensionen

Hvis man fx indbetaler dem på en ratepension eller en livrente vil man kunne få en skattebesparelse på knap kr. 34.000, hvis man betaler topskat eller på knap kr. 25.000, hvis man betaler bundskat.

Der er altså mulighed for både at få penge til forbrug og øge pensionsopsparingen. Hvis man ønsker at øge pensionsindbetalingen maximalt kan man som topskatteyder indbetale omkring kr. 135.000 på ratepension og livrenteordninger, dog er der jo et loft for fradrag på indbetalinger på ratepensioner på kr. 100.000.

For bundskatteydere kan man tilsvarende indbetale ca. kr.100.000.

Blive og få bonus

Hvis man regner med, at man ikke får behov for at bruge efterlønnen, fordi man vil arbejde mindst til folkepensionsalderen, kan der alligevel være fordele i at blive i ordningen. Arbejder man i hele efterlønsperioden kan man nemlig optjene en skattefri bonus på kr. 134.800, der langt overstiger udbetalingen af efterlønsbidraget.

Kun fuld bonus hvis man arbejder på fuld tid

Man skal blot være opmærksom på, at det kræver, at der arbejdes på fuld tid. Og det vil i efterlønssammenhæng sige 37 timer om ugen. Er arbejdsugen kortere vil bonussen også blive mindre.

Udbetaling af bonus sker nemlig med én portion, for hver gang der er arbejdet 481 timer. 481 timer svarertil 37 timer pr. uge i et kvartal. Alt i alt kan man nå at optjene 12 portioner bonus, nemlig én pr. kvartal i 3 år.

Arbejdes der færre timer pr. uge tager det længere tid at optjene en portion bonus og man kan ikke nå at optjene det maximale antal bonusportioner.

Blive og få efterløn

Man kan også overveje, at droppe den skattefrie udbetaling og blive i ordningen. Det kan være en fordel hvis man har meget lidt i pension i forvejen, så man ikke bliver ramt at de nye, skrappere modregningsregler og derfor kan få noget ud af at gå på efterløn. Meget rundt regnet vil en pensionsformue på omkring kr. 2,5 mill. betyde at der ikke udbetales efterløn p.g.a. modregningen.

Læs her, hvornår det vil være mest fordelagtigt at gå på efterløn.