Få udbetalt efterlønsbidraget med skattefrihed

Fra 2. april til 1. oktober 2012 kan man få sin indbetaling til efterløn tilbage med skattefrihed
ved at fraskrive sig retten til efterløn. Hvis man er i tvivl, er prisen for at beholde
efterlønsordningen lidt endnu, i virkeligheden ret begrænset. For efterlønsbidraget kan
altid hæves, bare uden skattegevinsten.

Tilbud om at droppe efterlønnen

Fra den 2. april 2012 og frem til den 1.oktober 2012 får alle, der betaler til efterlønsordningen,
tilbud om at få deres indbetalte beløb tilbage, hvis de fraskriver sig retten til efterløn. Som
belønning herfor vil det beløb den enkelte har indbetalt frem til og med den 15. maj 2011 udbetalt
skattefrit.

For den del af efterlønsindbetalingen, der er sket efter denne dato, trækkes en afgift til staten
på 30 pct. Det højeste beløb, der kan udbetales, er kr. 67.698, hvis man har betalt efterlønsbidrag
så længe det har eksisteret. Har man været med i en kortere periode er beløbet selvfølgelig
tilsvarende mindre.

Det man mister, hvis man tager mod tilbagebetalingen er:

 1. Retten til at gå på efterløn
 2. Muligheden for at optjene en skattefri præmie i efterlønsperioden
 3. Muligheden for at få et seniorjob efter lov om seniorjob
 4. Retten til at få fleksydelse

Efterlønsbidraget kan også hæves senere

Hvis man er i tvivl – eller ikke når at sige ja til tilbuddet inden 1. oktober 2012 – er
efterlønsindbetalingen ikke tabt. Man kan til enhver tid fraskrive sig retten til efterløn
og få sit efterlønsbidrag tilbage. Det vil bare ikke være skattefrit. Det vil sige, at det man har
sparet i skat via fradraget for sin indbetaling til efterløn, mistes.

Samtidig vil det være et krav at beløbet indsættes på en pensionsordning, hvis man ikke har
nået efterlønsalderen. Prisen for at være i tvivl og eventuelt vente med at hæve
efterlønsindbetalingen er altså kun den sparede skat.

Er det en god idé at få udbetalt sit efterlønsbidrag?

Det lyder jo som et godt tilbud, at få efterlønsbidraget udbetalt nu, men det kan være svært
at overskue konsekvenserne. Den nye efterlønsalder bliver (for personer født efter 1.7.1959)
64 år og folkepensionen får man først, når man fylder 67 år. Og orker man at arbejde så længe?
Og er der noget arbejde at få, når man når den alder? Det skal også tages med i betragtning at
mange har lyst til at gå på pension på nogenlunde samme tid som ens ægtefælle, og vil efterlønnen
kunne hjælpe med det?

Modregningen spiller stor rolle

Med til beslutningen om man vil droppe efterløn eller ej hører også at modregningen for den ens
pensionsordninger skærpes fremover. Og modregningen afhænger af, hvor store ens pensioner er.
Som et overslag på, hvad din efterløn kan blive, kan du prøve følgende: Tag et kig på dine pensioner
fx via www.pensionsinfo.dk og få et billede af, hvad du vil blive trukket i efterlønnen, som i år
er på max kr. 204.880:

 1. Se på, hvad du kan få i livrente (pensioner der udbetales resten af dit liv) på det tidspunkt
  du når efterlønsalderen. Det beløb ganger du med 0,64. Det skal du trække fra efterlønnen på
  kr. 204.880
 2. Se så derefter på, hvor meget du regner med at have til ratepension og kapitalpension, når du
  når efterlønsalderen. Tag 5 pct. det samlede beløb og gang det med 0,8. Det skal du også trække
  fra efterlønnen.

Et eksempel:
Du har en livrente på kr. 100.000 om året. Det vil betyde, at du får kr. 64.000 mindre i efterløn,
altså (kr.204.880- kr. 64.000) 176.880kr.

Hvis du samtidig har en kapitalpension på kr. 500.000 bliver du modregnet for (kr. 500.000×0,05×0,8)
kr. 20.000 mere, så din samlede efterløn bliver kr. 156.880.

Skattefri bonus

Hvis du er overbevist om, at du ikke vil gå på efterløn, men derimod arbejde i (de sidste tre år af)
efterlønsperioden, bør du også overveje at blive i ordningen. For der er stadig mulighed for at optjene
en skattefri bonus på op til kr. 147.516. For hver gang du har arbejdet 481 timer (svarer til 37 timer
pr. uge) har du optjent en skattefri bonus på kr. 12.293. Arbejder du færre end 37 timer pr. uge
optjener du blot et mindre antal bonusportioner.

Du kan læse mere om, hvornår det kan betale sig at gå på efterløn i denne artikel – efterløn hvornår?