Får din ægtefælle “lov” til at handle værdipapirer til dit depot uden fuldmagt eller uden din underskrift – dette er ikke ok!

Selv om at du er gift, så giver det hverken dig eller ægtefællen lov til at disponerer på dine vegne uden din samtykke i form af underskrift eller behørig fuldmagt.

Underskrift er ensbetydende med godkendelse af transaktionen
Du har formentlig allerede konstateret, at ønsker du en netbank aftale, hævekort eller et lån i banken så kræver det din underskrift. Men har du oplevet, at din ægtefælle har fået lov til at handle værdipapirer på dit depot eventuel pensionsdeporter så er dette ikke gyldigt jf. vores opfattelse af gældende lovgivning.

MIFID-direktivet

I 2007 blev bankerne underlagt det såkaldte MIFID-direktiv, som blandt andet har til hensigt at beskytte kunderne bedre.

Detail-kunder

Direktivet har delt kunderne op i 3 kategorier: 1) Detail-kunder 2) Professionelle samt 3) Godkendte modparter. De fleste private kunder er detail kunder og skal derfor have den bedste beskyttelse når der handles med værdipapirer.

Risikoprofil

Alle der handler med værdipapirer skal inden handlerne foretages udarbejde en risikoprofil analyse i samråd med kunden. Desværre er disse analyser meget forskellige fra institut til institut, og flere fremstår ikke særlig optimale.

Lav risiko

Har man som investor eksempelvis en lav risiko, hvilket der kan være mange årsager til, så har det stor betydning for hvilke værdipapirer og den procentvise fordeling kunden skal ligge med. Ønsker kunden at købe 100% aktier for hele formuen, og har udfærdiget en analyse med lav risiko, så kan dette alene ske ved at kunden ændre sin profilanalyse og ved at rådgiveren/sælgeren sikre sig at kunden er bevidst om konsekvensen af disponeringen. Sidst men ikke mindst bør rådgiveren/sælgeren have en skriftlig erklæring fra kunden på at handlen alene er sket på kundens anmodning og at rådgiveren/sælgeren har orientering herom.

Må man sige nej til at handle værdipapirer?

Ja som rådgiver/sælger er man faktisk i sin gode ret til at sige nej tak til at sælge værdipapirer såfremt man vurderer, at kunden ikke har den fornødne indsigt til at overskue konsekvensen ved transaktionen.

God etik og moral

Mange investeringsrådgiver er rigtig gode til at sælge værdipapirer, men er de også gode til at sikre at MIFID-direktivet overholdes, at der handles direkte med kunden og ikke via en ægtefælle uden fuldmagt/underskrift – NEJ DER ER SIMPELHEN FOR MANGE KLAGESAGER OG HANDLER SOM IKKE BURDE HAVE VÆRET GENNEMFØRT!

Har du brug for hjælp til udfærdigelse af en klagesag

Ønsker du en uvildig gennemgang af en sag som du finder utilfredsstillende, så ser vi gerne sagen igennem og kommer med vores anbefaling af hvad vi vil gøre i din situation. Det kan være handler med værdipapirer hvor transaktionerne er sket uden din direkte viden, har din gammel mor en masse aktier som ikke passer til hendes risikoprofil, har du aldrig hørt og fået udfærdiget en risikoprofil så kan det være et godt tidspunkt at gøre noget ved det.

Hvad koster en uvildig gennemgang

Det afhænger meget af den enkelte sag og omfanget heraf. Endvidere er der flere som ønsker at vi hjælper igennem hele sagen og andre ønsker blot at få uvildige øjne til at komme med vores anbefaling. Så alt fra gratis til flere tusinde kroner.

Hvad gør du nu

Send os en e-mail med en kort beskrivelse af sagen, hvorefter vi kontakter dig med en overordnet betragtning og en pris for det videre forløb.