Srm

By | april 3rd, 2013|Økonomisk ordbog|

SRM er en forkortelse af "Supplier Relationship Management" og omhandler forholdet mellem virksomheden og leverandørerne.

Sp-bidrag

By | april 3rd, 2013|Økonomisk ordbog|

SP-bidrag er et bidrag til Den Særlige Pensionsopsparing og er en tvungen individuel opsparingsordning. SP-bidrag beregnes ud fra AM-indkomsten.

Soliditet

By | april 3rd, 2013|Økonomisk ordbog|

Soliditet beskriver e virksomheds evne til at holde långivere og kreditorer skadesløse i tilfælde af modgang.

Sme

By | april 3rd, 2013|Økonomisk ordbog|

SME er en forkortelse af "Small and Middlesized Enterprises", og betyder altså ganske enkelt små og mellemstore virksomheder.

Scm

By | april 3rd, 2013|Økonomisk ordbog|

SCM er en forkortelse af "Supply Chain Management". SCM vedrører styring af produktionsprocessen. Her har virksomheden på den ene side leverandørerne, der skal kunne levere på det rette tidspunkt, [...]

Salgsmoms

By | april 3rd, 2013|Økonomisk ordbog|

Salgsmoms kaldet også for udgående moms. Slagsmoms er den merværdiafgift, som virksomheden afkræver sine kunder ved salg af momspligtige varer og ydelser.

Saldoafskrivning

By | april 3rd, 2013|Økonomisk ordbog|

Saldoafskrivning er en afskrivningsmetode, hvorved et anlægsaktiv hvert år nedreguleres med en fast procentdel af saldoen på aktivets konto inden årets afskrivning.

Regnskabsanalyse

By | april 3rd, 2013|Økonomisk ordbog|

Regnskabsanalyse er en bearbejdning af regnskabsdata med det formål at få bedre indblik i virksomhedens økonomiske situation, end regnskabet umiddelbart giver.

Gode råd om privatøkonomi

Tilmeld dig Conomia.dk nyhedsbrevet og få gode råd og tips, der kan spare dig for mange penge. Nyhedsbrevet er gratis og kan til enhver tid afmeldes.

Tak for din tilmelding!