Saldoafskrivning er en afskrivningsmetode, hvorved et anlægsaktiv hvert år nedreguleres med en fast procentdel af saldoen på aktivets konto inden årets afskrivning.