Pacioli, luca

By | april 3rd, 2013|Økonomisk ordbog|

Pacioli, Luca er navnet på den Franciskaner-munk, der i 1494 udgav den første samlede beskrivelse af det dobbelte bogholderi.

Overkurs ved emission

By | april 3rd, 2013|Økonomisk ordbog|

Overkurs ved emission betyder at beløb indbetalt som overkurs ved nytegning af aktier skal modposteres på en særlig konto under egenkapitalen.

Opskrivningshenlæggelser

By | april 3rd, 2013|Økonomisk ordbog|

Opskrivningshenlæggelser beskriver værdiforøgelser der er fremkommet ved opskrivning af aktiver, som skal modposteres på en særlig egenkapitalkonto for opskrivningshenlæggelser.

Opskrivning

By | april 3rd, 2013|Økonomisk ordbog|

Opskrivning er en opregulering af et aktiv, som er blevet væsentligt og varigt forøget i forhold til den bogførte værdi.

Omsætningsvarer

By | april 3rd, 2013|Økonomisk ordbog|

Omsætningsvarer er råvarer og hjælpematerialer til egen produktion. Omsætningsvarer kan også være handelsvarer til videresalg.

Omkostninger

By | april 3rd, 2013|Økonomisk ordbog|

Omkostninger er værdien af ressourceforbrug til et vist formål, f.eks. afsætning af varer og fremstilling til lager.

Ocr

By | april 3rd, 2013|Økonomisk ordbog|

OCR står for "Optical Character Recognition" Optisk TegnGenkendelse. Det bruges blandt andet til maskinel aflæsning nederst på giroindbetalingskort, som derfor kaldes for OCR-linien.

Noter

By | april 3rd, 2013|Økonomisk ordbog|

Noter i økonomisk henseende er uddybende information til regnskabets enkelte poster.

Gode råd om privatøkonomi

Tilmeld dig Conomia.dk nyhedsbrevet og få gode råd og tips, der kan spare dig for mange penge. Nyhedsbrevet er gratis og kan til enhver tid afmeldes.

Tak for din tilmelding!