SP-bidrag er et bidrag til Den Særlige Pensionsopsparing og er en tvungen individuel opsparingsordning. SP-bidrag beregnes ud fra AM-indkomsten.