Salgsmoms kaldet også for udgående moms. Slagsmoms er den merværdiafgift, som virksomheden afkræver sine kunder ved salg af momspligtige varer og ydelser.