Det er jo menneskeligt at fejle, men flere eksempler vedr. fejl i ejendomsværdiskat gør, at Conomia.dk finder det
nødvendigt at udsende denne skrivelse til dig, der driver udlejningsvirksomhed af ejerbolig i privatregi.

Skattereglerne er klare vedr. ejendomsværdiskat

  • Har du en bolig, som du lejer ud og dermed ikke selv har råderet over, så skal du IKKE betale ejendomsværdiskat!
  • Har du lejet boligen ud hele året, så er ejendomsværdiskatten = 0 kr.
  • Har du lejet boligen ud 50 % af året, så skal du alene betale 50 % i ejendomsværdiskat.

Tjek selv om du har betalt ejendomsværdiskat

SKAT ved efterhånden rigtig meget, men de ved ikke, om du lejer din bolig ud helt eller delvist. Derfor opkræver SKAT via
din årsopgørelse ejendomsværdiskat på de ejendomme, som står opført i dit navn.

Gå ind på www.tastselv.skat.dk og log-in via NemID eller tastselv kode. Åben din årsopgørelse og kig under specifikation
af ejendoms oplysninger.

Hvad kan du gøre, hvis du fejlagtigt har betalt ejendomsværdiskat

Hvis du har betalt en revisor for at lave din årsopgørelse, og denne fejlagtigt har glemt at rette ejendomsværdiskatten,
så vil det være mest naturligt, at revisoren sørger for at få forholdene bragt i orden for egen regning og med
tilbagevirkende kraft. Således at du holdes skadesløs.

Hvis du selv har begået fejlen, så kan du enten selv stå for rettelsen eller købe dig til det via en uvildig rådgiver med
skattekompetencer eller hos en revisor.

Hvor langt kan man gå tilbage

Som udgangspunkt kan du få genoptaget din årsopgørelse 3 år tilbage dvs. p.t. kan man få 2009, 2008 samt 2007 genoptaget
hos SKAT. Med andre ord har du gode mulighed for at tjekke om du uretmæssigt har betalt ejendomsværdiskat.