Sådan udlejer du din ekstra bolig

Flere ejendomsmæglere udtaler til medierne, at boligsalget så småt er ved at komme igang igen, mens mange økonomer i bankerne forventer at der fortsat går en rum tid, før nedgangen er vendt. Uanset hvem der har ret, kan ventetiden være hård for nerverne og ikke mindst økonomien for dig, der sidder med flere boliger på hånden end du kunne tænke dig. Har du overvejet at udleje de boliger du har i overskud?

Det skal du have styr på ved udlejning

Hvis du vil igang med at udleje din bolig, er det vigtigt at du er opmærksom på en række forhold der ellers kan give dig problemer i fremtiden og som kan være dyre for dig såvel økonomisk som i forhold til din handlefrihed.

Huslejen skal være på markedsniveau

En lejer har mulighed for at forlange, at en for dyr husleje reduceres til markedsniveauet i området. Det er således vigtigt at du ikke baserer din udlejningsforretning på at du kan udleje boligen til en given husleje, og så efterfølgende bliver tvunget til at reducere huslejen, hvorved økonomien i forbindelse med udlejningen forsvinder. I værste fald kan udlejning blive direkte tabsgivende samtidig med at du er bundet op af din lejekontrakt med lejer. Er du i tvivl om hvad det rette niveau for huslejen er i området, så forhør dig eksempelvis hos en eller flere lokale ejendomsmæglere.

Forbrug opkræves aconto

Hold æbler og pærer adskilt og sørg for at lejers forbrug kan dække det faktiske forbrug. Opkræv derfor aconto varme, el m.v. og juster en gang om året. Er huslejen inklusiv forbrug, har du ikke mulighed for efterfølgende at indhente eksempelvis et ekstraordinært stort varmeforbrug.

Depositum og forudbetalt husleje

For at sikre dig mod dårlige betalere, bør du opkræve et depositum, der kan dække eventuelle skader som lejer har forårsaget og som lejer måske ikke har mulighed for at betale. Endvidere har du mulighed for at opkræve tre måneders forudbetalt husleje, der kan bruges op af lejeren i den sidste del af lejeforløbet. I lejeperioden giver det dig en øget likviditet.

Udlejningsperioden

Lav en lejekontrakt der løber i maksimalt to år, hvis udlejningen er tænkt som en midlertidig foranstaltning fra din side. Løber lejeperioden ud over de to år, er det sværere at få opsagt lejeren, end hvis du holder dig inden for de to år. Lav altid en skriftlig og tidsafgrænset lejekontrakt. Såfremt en udlejning ikke er tidsafgrænset, kan du kun opsige lejeren med tolv måneders varsel og det kan være lang tid at vente. I forbindelse med fornyelse af lejeperioden overfor samme lejer efter en periode er gået, kan udlejningsfristen risikere at blive tilsidesat, så tjek altid dette med en advokat.

Udlejning af bolig og skatten

Der er tre muligheder at vælge imellem rent skattemæssigt, når du udlejer din bolig.

  • Kapitalafkastordningen
  • Virksomhedsordningen
  • Personskatteloven

Kapitalafkastordningen

Med kapitalafkastordningen beskattes du efter de regler, der også gør sig gøldende ved personskatteloven og får ikke fuldt rentefradrag. Til gengæld er kaptialafkastordningen nem rent administrativt set og du undgår omkostninger til en revisor i forbindelse med udarbejdelse af regnskab, sådan som det gør sig gældende i virksomhedsordningen.

Virksomhedsordningen

Med virksomhedsordningen får du fuldt fradrag for dine renteudgifter op i topskatten. Derudover har du mulighed for fradrag for driftsomkostninger, herunder vedligeholdelsesomkostninger og du kan modregne et eventuelt underskud med din ægtefælles indkomst og derfor opnå en skattefordel. Skatteprocenten i virksomhedsordningen er på 25 %.

Personskatteloven

Personskatteloven fungerer på mange måder som når du modtager løn fra din arbejdsgiver. Dog er der den forskel, at du kan fratrække udgifter i forbindelse med driften fra det skattepligtige beløb, samt at du ikke skal betale ejendomsværdiskat, så længe du ikke selv bor i boligen. Såfremt du ikke foretager et decideret valg imellem disse tre ordninger, vil du automatisk benytte personskatteloven.