Både for nye og gamle sommerhusejere kan udlejning give en ekstra indtægt, som kan være med til at dække udgifterne ved at eje
sommerhuset og forsøde tilværelsen.

Mere lukrativ lejeindtægt

Lejeindtægt bliver nu lidt mere lukrativ takket være en netop vedtaget lempelse af beskatningen af sommerhusudlejning. Det er
nemlig ikke hele lejeindtægten, der beskattes – og den del der ikke beskattes, bliver nu større.

Højere bundfradrag til sommerhusejere

Folketinget vedtog den 11. maj 2010 lovforslaget om, at forhøje bundfradraget for indkomst ved sommerhusudlejning.
Sommerhusejere kan vælge imellem to metoder ved den skattemæssige opgørelse af deres sommerhusindtægter enten
“Den Regnskabsmæssige Metode” eller “Bundfradragsmetoden”.

Det er denne sidste metode med et fast årligt fradrag, der nu ændres således, at bundfradraget på tidligere kr. 7.000,-
forhøjes til kr. 10.000,-. Der skal derfor fra 2010 ikke betales skat de første kr. 10.000,- der indtjenes ved udlejningen.
Bundfradraget vil fremover blive reguleret i takt med at skattelovgivningens beløbsgrænser i øvrigt årligt reguleres.

Bundfradraget fastfryses ikke længere

I historisk perspektiv vil det betyde, at bundfradraget de kommende år vil blive større og større, og ikke fastfryses på kr.
10.000,- som det hidtil har været tilfældet med beløbsgrænsen på kr. 7.000,-.
Det tidligere bundfradrag på kr. 7.000,- har været ureguleret igennem en længere årrække, uden hensyntagen til udviklingen i
samfundsøkonomien.

Reglerne træder i kraft med virkning for skatteåret 2010, hvorfor sommerhusejere allerede i år får glæde af reguleringen.