Det skal nu gøres muligt at stoppe udbetalingen af en livrente efter man har startet på udbetalingen.
Det kunne tidligere ikke lade sig gøre uden at blive pålagt en strafafgift på 60 procent. Det har
betydning for udligningsskatten.

Nyt lovforslag – sæt udbetalingen af livrente i bero

Det er sådan nu, at har man startet på udbetalingen af en livrente, har det ikke været muligt at ændre
på udbetalingsvilkårene uden at skulle betale en strafafgift på 60 procent af ordningens værdi. Men nu
skal et nyt lovforslag gøre op med den ordning.

Det skal være muligt at sætte udbetalingen af en livrente i bero for at optage udbetalingen igen senere
uden, at man derved skal straffes.

Mere fleksible pensioner

Ændringen sker for at pensionsordningerne skal være mere fleksible og ikke spærre for, at man eventuelt
gerne vil i beskæftigelse igen, selvom man i første omgang egentlig var gået på pension.

Oprindelig skulle bestemmelsen forhindre at spekulation i at sænke skatten ved at ændre på udbetalingerne,
men nu vejer fleksibiliteten og ønsket om, at alle skal kunne påtage sig beskæftigelse i videst muligt
omfang, angiveligt tungest.

Undgå udligningsskatten

Men den helt store gevinst med ændringen af loven skal nok findes hos dem, hvis udbetaling af livrenten
var sat i gang inden man indførte udligningsskatten.

Udligningsskatten, der betyder, at der pålægges
pensionsudbetalinger en ekstra skat på 6 procent, for den del af pensionsudbetalingerne der overstiger
kr. 362.800. Udligningsskatten er på 6 procent i 2011 til og med 2014 for derefter at aftrappes med
1 procentpoint årligt.

Er man således ramt af udligningsskatten får man nu mulighed for at udsætte udbetalingen til udligningsskatten
er væk eller reduceret.

Flere muligheder for at planlægge pensionsudbetalingen

Så betaler man udligningsskat – eller er i fare for at skulle gøre det – bør man holde øje med denne
mulighed for at ændre/udsætte udbetaling af livrente og samtidig være opmærksom på, at reglerne for
ratepensioner allerede er blevet ændret. Nye regler for ratepensioner betyder nemlig, at der kan ændres
på antallet af udbetalingsår også efter, at udbetalingen er startet.

Der er således nu masser af muligheder for løbende at planlægge og ændre sine pensionsudbetalinger,
så det passer til ens øvrige økonomi og behov. Og ikke mindst reducerer udligningsskatten.