Indberetning af håndværkerfradraget

Husk at indberette håndværkerfradraget (servicefradraget) senest den 29. februar 2012.

Indberetning af håndværkerfradraget i 2011 og 2012

Fra 1. juni 2011 og indtil 31.12.2012 er det muligt at få et skattefradrag for arbejdsløn
til service og vedligeholde på din bopæl.
Læs evt. mere i den tidligere artikel om bolig jobordningen.

Indberet håndværkerfradraget senest den 29. februar 2012

Hvis du har gjort brug af ordningen i perioden 1. juni 2011 til den 31.december 2011,
skal servicefradraget senest indberettes den 29. februar 2012 via TastSelv. Du kan få
et fradrag for op til 15.000 kr. inklusive moms pr. voksen i husstanden.

Det dækker håndværkerfradraget over

Du kan blandt andet få fradrag for rengøring, børnepasning, havearbejde, reparationer m.v.
Det er en forudsætning, at arbejdet står på SKATs liste med ydelser, der giver service-fradrag.
Du kan se hele listen her hos SKAT.

Indberetning af håndværkerfradraget

Indberetning af håndværkerfradraget skal ske på TastSelv via punktet “indberet servicefradrag
(håndværkerfradrag)”. Ved indberetning af håndværkerfradraget skal du oplyse:

  1. Type af arbejde.
  2. CPR/CVR-nummer.
  3. Udgift til arbejdsløn.
  4. Betalingsdato.

Krav til håndværkerfradraget

Det er kun arbejde udført på den faste bopæl, der giver servicefradrag. Der gives ikke fradrag
for arbejde udført i et sommerhus, medmindre sommerhuset lovligt benyttes som helårsbolig.

Kun personer over 18 år, som samtidig er almindelig skattepligtig til Danmark, kan benytte
servicefradraget. Derudover er det et krav, at arbejdet betales elektronisk.

Dokumentation af håndværkerfradraget

Du skal ikke sende dokumentation til SKAT. Men SKAT kan naturligvis bede om dokumentationen
i 3 år efter udgangen af indkomståret. Dvs. hvis leverandøren er en virksomhed, skal du have
en faktura. Prisen for arbejdsløn skal være specificeret.

Hvis leverandøren er en privatperson, kan du bruge en serviceerklæring
som dokumentation. Den sikrer dig, at personen opfylder kravene til håndværkerfradraget.

Håndværkerfradraget i år 2012

Forventer du at få servicefradrag i 2012, kan du vælge at indberette det forventede beløb
på din forskudsopgørelse for 2012 allerede nu.