Antallet af teknisk insolvente personer stiger

De faldende priser på fast ejendom har fået antallet af personer, der er teknisk insolvente
til at stige. Hvad kan den enkelte så gøre? Ja, et godt råd er faktisk at være god ved sin
ægtefælle og sine naboer.

Når man skylder mere end man ejer

I en lang række medier kan man i disse tider se skræmmende artikler om, hvor mange der er
blevet teknisk insolvente. Altså at de skylder mere end de ejer og dermed har negativ formue.
Det er i høj grad de faldende priser på fast ejendom, der er årsag til insolvensen.

Hvad betyder det for dig?

For mange vil den tekniske insolvens være uden betydning for deres dagligdag og deres umiddelbare
økonomi. Afdrager man på sit lån er man jo på vej til at kæmpe sig ud af insolvensen og hvis
priserne på fast ejendom stiger igen, vil det naturligvis hjælpe på situationen. Men står man
overfor at skulle sælge sit hus fx i forbindelse med en skilsmisse, er teknisk insolvens en
alvorlig sag. Er man heldig kan den ene part overtage boligen. Men er man tvunget til salg,
kan det betyde, at man kommer ud af boligen med gæld. Gæld der ikke længere kan finansieres via
pant i ejendommen, men skal finansieres på anden og formentlig meget dyrere vis. Der kan også være
andre årsager til, at man er tvunget til salg – det kan være et nyt job i en anden del af landet,
ledighed eller andet.

Teknisk insolvens når lån skal omlægges

Teknisk insolvens kan også blive et stort problem, hvis man har tilrettelagt sin boligøkonomi med
udgangspunkt i afdragsfrihed. Vel at mærke en afdragsfrihed, man har kalkuleret med at forlænge endnu
10 år, når den første 10 års afdragsfrihed er slut. Der kan opstå problemer med at få realkreditinstitutterne
til at indgå i en omprioritering, når der er tale om teknisk insolvens. Og de har støtte i loven i den
sammenhæng – man kan kun belåne sin ejendom med realkredit op til 80 procent af værdien.

Låst situation for de teknisk insolvente

Så det hele kan ende i en låst situation – boligen kan ikke sælges, uden at man får gæld med sig,
lånene kan ikke omlægges i realkreditinstitutionerne – og når den afdragsfrie periode er slut vil
ydelserne stige markant.

Hvad gør man så som teknisk insolvent?

Har man lån med afdrag, kan man blot blive boende og problemet vil løse sig selv. Så vær god ved din
ægtefælle, så du undgår skilsmisse. Og vær god ved dine naboer, så du kan holde ud at blive boende.
Måske ikke de mest traditionelle privatøkonomiske råd, men de er alligevel værd at overveje 😉

Har man afdragsfrie lån, hvor den afdragsfrie periode snart udløber, er det straks sværere. Så er det
ikke nok at være god mod omgivelserne, så skal privatøkonomien rustes til, at huslejen stiger. Start
noget opsparing, lav et budget og test hvad der vil være råd til og hvad der ikke vil være råd til,
når huslejen stiger. Kan der skaffes flere penge? Er der mulighed for at øge indtægterne fx ved at
arbejde mere eller leje dele af boligen ud?

Det gælder om at tænke på alle muligheder og jo før man kommer i gang jo bedre. For der er ikke udsigter
til at stigende boligpriser redder de teknisk insolvente lige foreløbig.