Nye forældelsesregler fra krav?

Sommeren 2007 blev reglerne for forældelse af krav væsentligt ændret. Først og fremmest blev den tidsperiode, der skal gå, før et
krav er forældet, reduceret betydeligt, og for det andet blev det gjort væsentligt sværere for kreditor at afbryde denne
forældelsesfrist, end det var efter de gamle regler.

Reducerede frister for krav, renter m.v.

Forældelsesfristen for normale krav, renter og lign. blev reduceret fra 5 år til 3 år, mens den gamle forældelsesfrist på 20 år
for eks. domme og gældsbreve blev reduceret til 10.

For at undgå at kreditorer, der havde krav, der lå i gråzonen mellem de gamle og de nye frister, blev der indført en treårig
overgangsperiode fra 1. januar 2008, hvor det var muligt for kreditor at tage de nødvendige skridt, der skulle til for at
afbryde forældelsesfristen for krav, der lå i denne mellemperiode. Denne overgangsperiode sluttede den 1. januar 2011, og det er
derfor nu kun de nye forældelsesfrister, der er gældende for et krav, uanset hvad denne frist måtte have været tidligere.

Afbrydelse af forældelse sker kun ved anerkendelse af krav

Tidligere var alt der skulle til for at kreditor kunne afbryde forældelsesfristen, at denne sendte en opgørelse af kravet med en
opfordring til at betale dette hurtigst muligt eller tage kontakt til kreditor for at lave en afdragsordning. Dette er efter 1.
januar 2008 ikke længere en gyldig måde at afbryde forældelse på.

For at afbryde forældelse efter de nye regler kræves det, at man aktivt anerkender kravet eks. Ved, at man betaler af på
gælden eller underskriver gældsbrev på kravet, som eks. et frivilligt forlig eller en skylderklæring. Er gælden ikke på denne
måde aktivt anerkendt, kræves det nu efter de nye regler, at kreditor tager retslige skridt, hvis forældelsen ønskes afbrudt.

Spar penge på dine krav med en uvildig rådgiver

I forhold til de simple krav, skal man være ekstra opmærksom på krav, der stammer fra mellem 2006 og 2008, mens det for
kravene med den lange forældelsesfrist, er krav fra perioden 1991 til 2001, der er særligt interessante. Så har du et eller
flere krav fra de pågældende perioder – eller tidligere – hvor du ikke har hørt fra kreditor i længere tid, kan der være mange
penge at spare ved at tage kontakt til en uvildig rådgiver med indsigt i forældelsesreglerne og undersøge nærmere om ikke
kravet kunne være forældet.