Bombe 1: Arbejdsløshed

Arbejdsløsheden og frygten for, at blive arbejdsløshed er den største Bombe for mange danske familier i 2013.

De familier hvor man allerede er havnet i arbejdsløshed og magtesløsheden for at komme tilbage på arbejdsmarkedet fylder meget. Det påvirker den enkelte og familien såvel psykisk som økonomisk.
De familier som p.t. er gået fri, går dagligt med frygten for at de kan miste deres arbejde og hvad de så skal gøre.

Forhold dig hertil og planlæg/omlæg din økonomi hellere i dag, imorgen kan det være for sent.

Bombe 2: Bankerne

Trods det faktum, at bankerne har tabt forholdsmæssigt langt færre penge på private såvel på kort som langsigt, kontra erhvervsvirksomheder. Så betaler privatkunderne en stor pris for at lave bankforretninger. Mange får meget lave indlånsrenter på indlån og til gengæld høje udlånssatser for at låne.

Vores råd: har du indlånsmidler; pensionsmidler som står til en lav rente så benyt
IndlånsBørsen og/eller
Pensionsbørsen på Conomia.dk.

Har du gæld eller et lånebehov så undersøg markedet grundigt og tilknyt eventuel din personlige rådgiver, som alt andet lige bedre kan gennemskue markedet og forhandle på dine/jeres vegne.

Ønsker du at skifte bank, så prøv Conomia.dk’s bankskifte service.

Bombe 3: Realkreditinstituttere

Finanskrisen og opstramningerne får skyld for meget, og realkreditinstitutterne udnytte den nuværende situation på samme måde som pengeinstitutterne til at sætte såvel bidrag som gebyrerne op. Realkreditmarkedet har for mange altid været en jungle og de seneste ændringer med 2-lags belåning m.v. har absolut gjort det mere gunstigt for realkreditinstitutterne og meget mere ugennemsigtig for lånetagerne.

Udover nævnte, så ligger der også hos mange dansker med rentetilpasning og afdragsfrie lån en frygt for at dette ændre sig markant.

Bankstorvets råd: det er vigtigt at have et godt fundament så huset ikke vælter. såfremt du ikke selv kan gennemskue marekdet og konsekvenserne ved ændringer så gør noget før stormen kommer hvilken den gør for mange i 2013.

Bombe 4: SKAT

Skattereformen indeholder nogle elementer som påvirker mange såvel i positiv som negativ retning.

Mange dansker er nødsaget til at rejse langt for at sikre sig en arbejdsindkomst, udover at disse skal være væk fra basen, familien, vennerne m.v. så bliver de også straffet på nedsættelsen af loftet over rejsefradrag fra nuværende 50.000 kr. til 25.000 pr. Indkomstår. Dette gælder fra 1.1.2013.

Skatterådet vurderer, at det primært er udenlandsk arbejdskraft dette får betydning for. Jeg er absolut ikke enig, idet jeg søndag aften kan konstaterer, at mange jyske håndværker passere Storebælt med henblik på at arbejde og igen retur torsdag eller fredag. Så de jyske håndværker bliver også ramt sammen med mange andre brancher.

Udover rejsefradraget så er der også andre ændringer, som kan påvirke økonomien i 2013 så vores råd er, at man altid bør have styr på skatten og konsekvenserne ved ændringer i øvrigt.

Bombe 5: Pension

Først fik vi et loft på indskud på ratepension med henblik på at få danskerne til at spare op på livrenten. Så fjernede politikkerne mellemskatten, og kapitalpensionen gav fradrag i bundskatten og afgift på 40% ved pensionsudbetaling.

Fra 2013 ændres kapitalpensionen til alderspension og fradrag for indskud på kapitalpension er slut og til gengæld vil der hellere ikke være nogen skat eller afgift når den udbetales.

En jungle for mange og sammen med arbejdsløs eller frugten herfor. At det er blevet dyre at være såvel bank som realkreditkunde, for ikke at nævne skattebetalingen så skal der spares. Så udover danskerne fortsat ikke køber så mange, biler, møbler, rejser m.v. som kan “få gang i hjulene” så møder vi også mange som overvejere at stoppe eller allerede er stoppet med deres pensionsopsparing. Dette får naturligvis størst betydning for mange på længere sigt. Men et vigtigt elemente i manges pensionsopsparingen er også forsikringen der dækker ved tab af erhvervsevnen ved sygdom og ulykker.

Så vores råd er hvis du vil helt skinnet igennem finanskrisen så få styr på din økonomi i samråd med en kompetent økonomisk rådgiver. Se oversigten over uafhængige økonomiske eksperter.