Del 3: Hvor stærk er din økonomi?

Tredje afsnit omhandler hvordan du kan bruge det overblik du fik i afsnit 2 til at se hvor stærk din økonomi er lige nu.

rodgulgron

Rød – Du skylder mere væk end du har og din månedlige indtægt er negativ

Fuld stop! Du bliver nødt til at gøre noget nu, da din situation kun bliver værre jo længere du venter. Du bør fokusere på at stoppe det månedlige underskud, hvilket betyder at du skal skære i de faste udgifter eller finde en måde at hæve indtægten på. Denne situation kan være meget ubehagelig, og du skal ikke være bange for at søge hjælp. Der findes steder, som gerne giver en hånd gratis. Kan man ikke få rettet op på det, vil gælden og udgifterne blot blive ved med at stige til det er håbløst at se sig ud af. Skulle man komme så langt ud er eneste løsning en frivillig akkord med ens kreditorer eller en gældssanering.

Her er to eksempler på steder, der kan hjælpe dig, hvis du er i den røde kategori. Helt gratis.

Forbrugerrådet TÆNK

Aarhus retshjælp

Gul – Du har for mere i værdi end du skylder væk, men din månedlige indtægt er negativ

Du er i fare for at ende i den røde kategori, men du har stadigvæk noget tid at løbe på. Også her bør du fokusere på at stoppe det månedlige underskud. Her kan det være en god ide, at gå alle 12 måneders kontoudtog igennem, for at se hvor pengene bliver af. Du har tid, men ikke god tid, til at planlægge, så brug den fornuftigt, det kan give mening at vente på de andre afsnit af denne serie eller søge professionelt hjælp, nu imens du faktisk kan betale.

Her er tre eksempler på steder der kan hjælpe dig, husk at du ofte kan spare penge ved en midlertidig udgift. Eller sagt på en lidt humoristisk måde: Hvis du står i en båd der er i fare for at synke, så er en prop en god investering.

Rigtig Rådgivning

Penge og Pensionspanelet

Gode råd til gældsatte

Gul – Du skylder mere væk end du har og din månedlige indtægt er positiv

Du er på vej i den rigtige retning. Du bør være meget opmærksom på, at du har fået alle lån og andre skyldforhold med på din liste og sørge for at betale dem alle sammen tilbage. Der kan være god fornuft i, at se om du kan få omlagt nogle af lånene og det kan være en ide, at spare op, sådan at du har en panik opsparing til uforudsete udgifter.

En god stødpude her er ca. 3 måneders udgifter, husk her at tage en ¼ af de faste årlige udgifter med. (oftest forsikringer)

For nærmere om låneomlægninger, se følgende:

Hvordan foregår en låneomlægning

Guide til låneomlægning

Grøn – Du har for mere i værdi end du skylder og din månedlige indtægt er positiv

Nu er du godt på vej til en god og sund økonomi, men pas på ikke at blive overmodig, særligt hvis du stadigvæk har lån. Fokus bør ligge på at få oprettet en nødopsparing på 3-6 måneders udgifter, og få lagt en plan for at få alle lån betalt ud. Når det er på plads giver det mening at begynde at se på pension og investering, og stille sig selv spørgsmålet: hvad drømmer jeg om?
I grøn kategori skal du fokusere på at gøre en god situation endnu bedre, du skal med andre ord til at sikre dig at du har nok at stå imod med, skulle der komme dårligere tider.

I næste afsnit ser vi nærmere på hvordan du bedst muligt håndterer dine lån.