Skatten på kapitalpension

Alle får mulighed for at betale skatten på deres kapitalpension i 2013. Uanset om den hæves
eller ej. Betales skatten i 2013 får man rabat. Umiddelbart er det en god ide. Men pas på. Der kan være faldgruber.

Indbetalinger på kapitalpensioner giver fra 1.1.2013 ikke længere fradrag

Skattereformen betyder ændringer i reglerne for kapitalpensioner. Indbetalinger på kapitalpensioner
giver fra 1.1.2013 ikke længere fradrag i indkomsten og at de eksisterende ordninger bliver tilbudt
omlægning til en ny ordning -– Aldersopsparing. – Omlægges kapitalpensionen til aldersopsparing betales
skatten i forbindelse med omlægningen. For at motivere til omlægningen gives en skatterabat ved omlægninger
i 2013 på 2,7 pct. Således bliver skatten på 37,3 pct. i stedet for 40 pct. Men tilbuddet gælder kun i 2013.

Hvad gør man nu? Skal man tage mod tilbuddet?

Skatten betales ud af depotet, så fremrykningen af skatten betyder ikke, at man skal ryste op med ekstra
betaling, men depotet bliver mindre.

Fordel at overføre kapitalpension og blive beskattet nu?

Umiddelbart vil det jo være en fordel at få del i skatterabatten, hvis man vælger at overføre en eksisterende
kapitalpension til en ny ordning som alderspension. Det har i princippet ingen betydning, at beløbet, der skal
forrentes efter beskatningen, er mindre, idet den forrentning der tilskrives i den gamle ordning jo også
beskattes med afgiften på de 40 pct.

Eksempel: Kapitalpensionen beskattes IKKE forud

 • Kapitalpension på kr. 1.000.000 forrentes med 10 pct.: Samlet pension lig kr. 1.100.000
 • Pension beskattes med 40 pct. rest til udbetaling lig kr. 660.000

Eksempel: Kapitalpensionen beskattes forud

 • Kapitalpension på kr. 1.000.000. Efter forudbetalt skat er der tilbage kr. 627.000.
 • Det forrentes tilsvarende med 10 pct. Samlet pension til udbetaling: kr. 689.700

En fordel at beskatte forud

Det er altså en fordel at beskatte forud med skatterabatten. Det er dog under forudsætning af, at
depoternes størrelse ikke har indflydelse på forrentningsprocenten, hvilket der i praksis heller
ikke er noget der tyder på.

Ved mindre kapitalpensioner bør der dog være opmærksomhed på, at eventuelle omkostninger der beregnes
i et fast beløb uanset depotstørrelse, vil veje tungere for et depot der er blevet mindre som følge af,
at skatten er blevet betalt.

Faldgruber

 • Hvad sker der med rentegarantierne?
  Er der reelt tale om en helt ny ordning eller er det samme aftale, blot med fremrykket beskatning.
  Det kan have betydning for hvilke garantier man har i sin aftale. Mange ældre kapitalpensionsordninger
  er med rentegaranti. Man skal være opmærksom på, om de fortsættes eller der fremover bliver tale om
  markedsrente. Typisk er nye ordninger nemlig med markedsrente.
 • Følger eventuelle forsikringsbetingelser med
  Mange har forsikringsordninger tilknyttet deres pensionsaftaler. Kig den nye ordning efter i sømmene, så betingelserne ikke forringes.
 • Hvornår kan den nye aldersopsparing udbetales?

  I de senere års er der lavet ændringer i reglerne for udbetaling af pension uden ekstra beskatning.
  Det er sket i forbindelse med ændringer af efterlønsordningen og folkepensionsalderen. Det har betydning
  for, på hvilket tidspunkt pensionen kan hæves. For ordninger etableret før 1.7.2006 er alderen 60 år for
  at hæve en pensionsordning uden strafbeskatning. I forbindelse med velfærdsforliget i juni 2006 blev det
  ændret til, at ordninger etableret efter 1.7.2006 vil alderen for at hæve pensionen være efterlønsalderen.
  Med tilbagetrækningsaftalen er det blevet ændret til at være 5 år før folkepensionsalderen.
 • Hvordan håndteres negativ PAL-skat

  Turbulensen på børserne i de senere år kan have ført til, at der på nogle ordninger er negativ PAL-skat,
  som endnu ikke er blevet modregnet i ny positiv PAL-skat. Man skal være opmærksom på om den føres med over
  i en ny ordning.