Vil du have mere i rente på din pensionsopsparing?

Du kan nu via BankTorvet.dk få en højere rente på din pensionsopsparing – uden risiko!

BankTorvet.dk skønner, at der p.t. er placeret mere end 250 mia. kr. kontant i de danske pengeinstitutter. Størstedelen er placeret i Nordea, Danske Bank, Jyske Bank og Sydbank.

Det, som kendetegner disse pengeinstitutter, er, at de ikke ønsker at give dig en fornuftig rente på din pensionsopsparing. Det skyldes blandt andet, at de helst vil sælge dig værdipapirer, som er forbundet
med såvel omkostninger som risiko for dig og højere indtjening for pengeinstituttet.

Er du et sted i livet, hvor du ikke ønsker nogen risiko på din pensionsopsparing? Så brug 5 minutter på at
få et uforpligtende og gratis tilbud på en højere rente på din opsparing.

Variabel kontra fast rente på din pensionsordning?

Markedssituationen er p.t. den, at de variable renter ligger mellem 0 – ca. 3 % og de faste renter ligger fra 0,8 % til 3,75 %. Skal du vælge den fleksible og variable rente eller skal du satse på at låse
renten fast i en længere årrække?

Det afhænger af dine planer, dine forventer til renten samt din risikovillighed. Såfremt du ønsker at få et fast og stabilt afkast de næste 3 år, så vil en fast rente være aktuel for dig.
Afventer du eksempelvis værdipapirmarkedet og ønsker at have frihed til at købe aktier, obligationer o.l., når tid er, så skal du ikke købe en fast rente men derimod vælge variabel rente.

Inflationen lige nu

Inflationen i Danmark er p.t. på 2,7 % d.v.s., at hvis din pensionsordning p.t. bliver forrentet med en rente herunder, bliver din opsparing mindre hver eneste dag. Derfor anbefaler BankTorvet.dk alle til at
undersøge, hvad de får i rente og hvis det er herunder, bør du gøre noget ved det i dag i stedet for i morgen, hvor den er blevet mindre værd.

Kan man bare flytte sin pensionsopsparing

Langt de fleste pensionsordninger i de danske pengeinstitutter kan forholdsvis let flyttes fra et sted til et andet. Ekspeditionen tager dog lidt længere tid end en almindelig konto-flytning, idet der ligger
mange oplysninger, som skal kontrolleres og videreføres.

Hvad koster det at flytte en pensionsopsparing?

De fleste steder kan denne flytning ske uden omkostninger, hvis indestående allerede står på en kontantkonto. Nogle pengeinstitutter tager dog et ekspeditionsgebyr, hvorfor det altid er en god ide at spørge
om det, inden flytningen sker. Tager det afgivende pengeinstitut et ekspeditionsgebyr på eksempelvis 1.000 kr., så prøv at spørge det nye pengeinstitut om de eventuel vil betale det beløb for at få muligheden
for at få din pensionsordning overført til dem!

Vær opmærksom på forsikring på din pensionsordning

Hvis du vælger at optimere din pensionsopsparing og flytte den til et pengeinstitut, som vil give dig en bedre rente, så skal du især være opmærksom på, om der er tilknyttet forsikringer på denne
pensionsordning. Det er yderst vigtigt, idet du kan risikere, at du flytter en ordning til et nyt sted, hvor de ikke kan eller vil tegne tilsvarende forsikringer til dig evt. på grund af ændret
helbredsoplysninger.

Garantiordningen for pensionsordninger

Sidst men ikke mindst skal du huske på, at du ikke løber nogen risiko for indestående på pension uanset hvor din opsparing er placeret. Det er nemlig sådan, at pensionsordninger er sikret fuldt ud af
garantiordningen. Du kan derfor uden risiko og bekymringer sætte pengene hos det pengeinstitut, som vil give mest – også selv om dette pengeinstitut evt. har en lav rating.

Opret forespørgsel på PensionsBørsen