Lad ikke din pensionsopsparing forsvinde

Danskerne har skønnet cirka 100 mia. kroner stående på kontant konto i pengeinstitutterne til meget lave renter.

Dårlig ide med lav rente på pensionsopsparingen

Det er en rigtig dårlig idé, hvis renten er så lav, at den er under inflationen. Det betyder, at du ikke sparer en
eneste krone op til din alderdom. Du mister opsparingsværdi dag for dag!

Nordea, Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank m.fl. er alle under inflationen. Inflationen i Danmark lige nu (februar 2011) er
på 2,7%, dvs. at hvis du ikke opnår denne rente på din pensionsopsparing, bliver den mindre og mindre.

Satserne ser p.t. således ud på kontantindestående på pensionskonti:

Indestående Rente
Nordea (variabel rente) Under 250.000 kr. 0,250%
På/over 250.000 kr. 0,750%
Danske Bank (variabel rente) Under 25.000 kr. 0,250%
Under 100.000 0,375%
Under 250.000 kr. 0,500%
På/over 250.000 kr. 1,125%
Jyske Bank (variabel rente) Under 25.000 kr. 0,250%
Under 100.000 0,500%
På/over 100.000 kr. 1,125%
Sydbank (variabel rente) Under 100.000 0,250%
Under 250.000 kr. 0,500%
På/over 250.000 kr. 1,250%

Variabel rente kontra fastrente

De fleste pengeinstitutter tilbyder såvel variable som fastrenteaftaler på din pensionsopsparing. Alt efter din forventning
til renteudvikling og alt efter, hvad du har det bedst med, så bør dette valg alene bero på din beslutning, idet det alene
bliver din fordel/ulempe og ikke pengeinstitutternes!

Eksempel på udregning af pension

En 40-årig har 500.000 kr. stående på sin ratepension, der indsættes 10.000 kr. pr. måned og personen forventer at gå på
pension som 65-årig. Saldoen efter 25 år vil se således ud:

Bank Saldo efter 25 år
Nordea (Fordel +) ca. 3.837.000 kr. (0,637%)
Nordea (Basiskunde) ca. 3.608.000 kr. (0,212%)
Danske Bank ca. 4.020.000 kr. (0,956%)
Jyske Bank ca. 4.020.000 kr. (0,956%)
Sydbank ca. 4.083.000 kr. (1,063%)

Forudsætningerne er, at renten er variabel og for alm. privatkunder. I beregningen er der taget højde for PAL-beskatning
(pensions afkast skat på 15%), men ikke for beskatning ved udbetaling. Der tages forbehold for fejl og mangler i priserne.

Få højere rente på din pensionopsparing på Conomia.dk

Via Conomia.dk kan vi formidle renter, som vil betyde, at indestående efter 25 år vil være på cirka 5.000.000 kr.

Sammenligning:

Bank “Tab”
Nordea Fordel + (5.000.000-3.837.000) kr. 1.163.000 mindre
Nordea Basis (5.000.000-3.837.000) kr. 1.392.000 mindre
Danske Bank (5.000.000-4.020.000) kr. 980.000 mindre
Jyske Bank (5.000.000-4.020.000) kr. 980.000 mindre
Sydbank (5.000.000-4.083.000) kr. 917.000 mindre

Flyt opsparingen og tjen til en luksusbil

Med andre ord så vil du ved en ganske let og risikofri beslutning om at flytte pensionsopsparingen kunne tjene til en god stor luksusbil, en jordomrejse eller noget helt andet ved at optimere din
pensionsordning.

Opret forespørgsel på PensionsBørsen

100% sikkerhed på pensionen ved bankens konkurs

Pensionsordninger er 100% sikret ved bankens konkurs, derfor bør du udnytte den nuværende markedssituation og placere din pensionsopsparing der, hvor du kan opnå den højeste rente.
Conomia.dk kan gratis og uforpligtende via PensionsBørsen formidle satser på din pensionsopsparing.