Del 9: Hvad skal du vide om investering

Niende afsnit handler om hvilke muligheder du har, for at få din opsparing til at blive til mere, uden at du selv skal gøre så meget for det.

Når vi skal tale om investering, så lad os starte med at definere, hvad vi som privat personer gerne vil have ud af at investere. Hvis vi forsætter fra sidste afsnit, så har vi en pulje penge, som vi gerne ville have til at vokse. Derfor er vores første mål, at få det største mulige afkast.

  1. Størst muligt afkast

Pengene skulle også helst bruges på en drøm, derfor er det vigtigt at have så lille risiko som muligt.

  1. Størst muligt afkast
  2. Mindst muligt risiko

Mere eller mindre alle som investerer prøver at balancere disse to faktorer hvilket har en interessant effekt, nemlig: Jo større risiko vi tager, desto flere penge skal gevinsten være. Det er en grundlæggende tankegang som selv spil på kasinoer følger.

Investering – gambling eller mere?

Når vi har sagt kasinoer, kan man spørge sig selv, om investering, særligt i aktie markedet, ikke er det samme? Hvis vi tænker lidt nærmere over det, så er der en lille ting som gør hele forskellen, på kasinoet er der en taber og en vinder. Når vi taler investering, så handler det om, at jeg eks. kan lave træ om til senge, som er mere værd end træet i sig selv. Problemet er bare, at jeg ikke selv har råd til at købe træ og det her du kommer ind i billedet. Investering er nemlig når vi aftaler, at du giver mig nogle penge til at købe træ, mod at få en del af det overskud der er ved at sælge de senge jeg laver.

Det er også her man skal være opmærksom når man investerer, du er nemlig nødt til at have tiltro, til at jeg faktisk kan tjene penge og at jeg har tænkt mig at betale dig tilbage.

Udfordringen ved ovenstående, er at det tager tid at undersøge, om et firma tjener penge og om de kan betale dig tilbage. De fleste af os har et job og har ikke brug for et mere, så et vigtig parameter er derfor også at vi ikke skal bruge for meget tid på det.

  1. Størst muligt afkast
  2. Mindst muligt risiko
  3. Mindst muligt tidsforbrug

Hvis vi ikke selv skal bruge tid på det, så er andre nødt til det, hvilket betyder at vi skal betale dem. Det giver sig selv, at vi er nødt til at betale dem mindre end vi selv får, ellers så er der ikke meget pointe i det.

  1. Størst muligt afkast
  2. Mindst muligt risiko
  3. Mindst muligt tidsforbrug
  4. Færrest mulige omkostninger

Hvis vi skal købe noget som private, der opfylder ovenstående kriterier, så er det bedste valg enten aktier eller obligationer, alt efter hvor risikovillig man er. Det passer heldigvis også med, hvad banker og alle andre prøver at fortælle os. I praksis lige nu (2015), grundet det meget lave rente niveau, er der dog ikke mange argumenter for obligationer, da afkastet pt. er meget småt i forhold til aktier. Resten af artiklen vil derfor fokusere på investering med aktier. Der er mange andre ting man potentielt kunne investere i, men lagt de fleste af tingene kræver en specialiseret viden eller meget kapital, så aktier er ofte det bedste sted at starte.

Overordnet om investeringsforeninger

Når vi ikke selv ønsker at bruge meget tid på det, så er der mange investerings foreninger der tilbyder at gøre det for dig. En investeringsforening fungerer ved at folk køber en aktie/investeringsbevis i foreningen, der så køber aktier for de penge der kommer ind. Fordi de har mange penge at arbejde med, kan de sprede sig over flere aktier end man selv ville kunne og kan derfor sprede deres risici mere end en privatperson har mulighed for. Investeringsforeninger har to forskellige investeringsfilosofier som du skal kende.

Den første handler om at styre risiko og øge afkast ved at ansætte en eller flere dygtige folk til at købe og sælge aktier i den fælles pulje i foreningen. Det koster godt nok at have folk ansat, men tanken er at den professionelle håndtering af aktierne kan tjene udgifterne ind, og stadig give et bedre afkast end medlemmerne kunne have fået selv. Det kaldes en aktiv forvaltet investerings forening. En aktiv forvaltet forening har oftest højere omkostninger, da der er folk ansat til aktivt at forvalte porteføljen, og det primære problem er, at de omkostninger skal betales uanset om de forvalter foreningens penge godt eller skidt.

Den anden filosofi handler om at styre risiko ved at følge markedet passivt. Et eksempel kunne være, at man køber en post aktier i hvert af selskaberne i C20 eller et andet indeks. Så ved man, at så længe det går godt på markedet generelt, så har man et overskud. Dette kalder man en passivt forvaltet investerings forening. Fordelen er at der er mindre omkostninger end de aktivt forvaltede foreninger, men indtjeningen er i sagens natur bundet op på markedet og der er ikke nogen til at trække i bremsen hvis markedet pludseligt går ned.

Der er ofte megen debat om hvilken af de to modeller der giver bedst mening, og det er til en vis grad et spørgsmål om tro. Personligt foretrækker jeg en passiv strategi, da jeg ikke har nogen klar måde at identificere hvilke aktive fonde der vil klare sig godt i fremtiden, og fordi færre omkostninger er et garanteret afkast, set imod det potentielle ekstra afkast en aktiv forening tilbyder.

 

Investering i praksis

For at investere i aktier, så skal du have et aktie depot, det kan fås i langt de fleste banker og sparekasser. Her skal du være opmærksom på de forskellige udgifter, der er forbundet med at have et depot, da der er en stor forskel bankerne imellem. For at have et depot betaler man en eller flere gebyrer, her er en liste om de mest almindelige:

Note: Man køber aktier og investerings foreninger på samme måde, så hvad angår nedenstående, så er de det samme. Der er dog nogle ekstra omkostninger ved investerings foreninger, men dem kommer vi til.

Kurtage
Er det beløb du betaler, for at få lov til at købe aktien eller andele i investerings foreningen. Er typisk i % af det beløb du køber for og har ofte et minimums beløb. 0,1 % og min. 29 kr. er hvad jeg betaler pt.

Depotgebyr
Er det beløb du betaler, for at banken opbevarer dine papirer. Det er typisk gratis for danske og koster en promille af den totale værdi for udenlandske, da du typisk kun har brug for danske investerings foreninger, så er det vigtigste, at du kontrollerer at der ikke er nogen udgift for danske aktier.

Gebyr ved beholdnings ændring
Er et beløb man betaler for at banken registrerer ændringer i dit depot. Det svarer lidt til at det kostede noget hver gang der skete en ændring på din konto, og man skulle tro at bankens udgifter var dækket under kurtage/depotgebyret, men nogen banker er kreative med deres gebyrer. Det er ofte ikke så meget, hvis man ikke selv handler, men der er heller ingen grund til at betale mere end nødvendigt.

Sørg også for, at den bank du vælger har mulighed for, at du selv køber og sælger via netbank. Bankerne tager ofte et gebyr på 100 kr. eller mere, og til tider også en fast årlig formidlingsprovision, hvis du beder din bankrådgiver om at klikke køb frem for selv at gøre det.

 

Investerings foreninger i praksis

Herefter er det tid til at vælge investerings forening, hvilket jeg ikke vil gå i dybden med i denne guide, du skal dog være opmærksom på 3 forskellige udtryk, hvad angår investerings foreninger.

Administrations omkostninger
Er den årlige procent del af dit investerede beløb, som du skal betale for at være med i investerings foreningen.

Indtrædelsesomkostninger
Er den procent del af det beløb du investerer, som du skal betale for at komme ind i investerings foreningen.

Udtrædelsesomkostninger
Sælger du din andel i investerings foreningen, så er det den procent del du betaler for at få lov til at komme ud af investeringsforeningen igen.

De sidste ord

Investering er et komplekst emne og ønsker man den mest optimale løsning, skal man være forberedt på, enten at købe sig til hjælp eller bruge en del tid på selv at sætte sig ind i det. Har du brug for hjælp, så hjælper jeg gerne. Vil du hellere læse lidt mere om emnet, så er her en enkelt artikel og nogle bøger til at starte med:

Penge og pensionspanelets anbefalinger om aktieinvestering
Det er denne artikel som de fleste andre hjemmesiders anbefalinger bygger på

Din økonomi, en bog om tid og penge
Har et godt afsnit om investering.

En sikker investering
En god grundbog på dansk.

Warren Buffet Accounting
Bogen er på engelsk, men giver en god introduktion til hvad man skal kigge efter, hvis man ønsker at investere i enkelte aktier.

The four pillars of investing
Bogen er på engelsk, men forklarer simplet, hvad investering er og giver nogle gode generelle råd angående investering.