Realistiske budgetter og opsparing

Vejen til en god privatøkonomi er realistiske budgetter og opsparing. Opstil realistiske budgetter hvor alle udgifter er
medtaget – også de uforudsete. Der skal desuden være lidt indbygget luft i budgettet således at eventuelle prisstigninger
(eller nye afgifter) ikke giver en budgetoverskridelse.

Lav en opsparingskonto

Alt hvad der spares på de enkelte budget-poster flyttes til en opsparingskonto. Flyt gerne “brugte” penge måned for måned,
så opsparingen vokser. Kimen til en ny sport er lagt – opsparingsløbet er i gang. Det er en god ide på forhånd at aftale,
hvad en eventuelt opsparing skal bruges til. Det er vigtigt, at man ikke lader overskud fra enkelte poster indgå i andre
budgetposter, da dette giver en fornemmelse af en stor kasse, hvor det er svært at overskue og opnå succes.

Opnå økonomisk succes

Ideen med at opdele økonomien i mindre del økonomier er at gøre det hele mere overskueligt og find de små succeser.
Man undgår fornemmelsen af et stort sort hul, man propper pengene i og den deraf følgende ligegyldighed med at bruge penge.
Når man kan se det virkelig gør en forskel, har man lettere ved at motivere sig selv (og andre) til at spare.

Overblik i økonomien og ekstra opsparing

Overblik i budgetlægningen er afgørende. For at kunne få succes med opdeling og styring af økonomien kræver det,
at man kender sin økonomi rigitig godt. Det er derfor en god ide at bruge god tid på budgetlægningsfasen, da dette er vejen
til succes. Få alle poster med og med de rigtige beløb. Indbyg beløb til uforudsete udgifter og undgå dermed overraskelser –
og giv mulighed for at opnå ekstra opsparing.