Detaljeret budget giver overblik

For at skabe overblik har jeg lavet et detaljeret budgetskema over alle faste udgifter + sat penge af til ferier, bilregninger, opsparing,
uforudsete udgifter mv., således der ikke kommer grimme overraskelser. Rådighedsbeløbet kan således bruges fuldt ud på mad, tøj og
fornøjelser mv.

Jeg anvender det lave renteniveau på mit flexlån

Samtidig har jeg anvendt det lave renteniveau på mit flex-lån til at afvikle hurtigere på gælden, således at når renten stiger på et
tidspunkt, så er der mulighed for at skabe luft i økonomien ved at forlænge løbetiden på lånet.

En god løsning for at styre økonomien kan også være at køre efter “cigarkasse princip”, således der hver måned er sat et fast beløb af
til mad, et beløb til tøj osv. Alt overskud skal indsættes på en opsparing, således der er til uforudsete udgifter eller større
investeringer.

Lyt til bankrådgiveren

Det er vigtigt med en god bankrådgiver man har tillid til. Man skal lytte til bankrådgiverens råd, naturligvis med en sund skepsis.
Hvis banken siger nej til fx et huskøb eller bilkøb, så lyt til rådet og lad være med at finansiere investeringen på anden vis. Saml alt
der har med økonomien at gøre i banken, således der er størst muligt overblik.

Undgå dyre forbrugslån

Og så skal man naturligvis undgå dyre forbrugslån. Lånefinansieret forbrug til rejser, nyt TV osv. bør man helt undlade, regningen
bliver for dyr i den sidste ende. Der bør kun lånes til helt store investeringer som hus og bil. Og der bør altid være en
egenfinansiering via opsparing. Så har man også bevist, at man kan undvære beløb til låneydelse.