Står sommeren på forældrekøb?

Forældrekøb af bolig har gennem en årrække været en populær ordning. Ved et forældrekøb kan man både sikre sit barn en god start på boligmarkedet samtidig med, at man som forældre kan udnytte rentefradraget.

Når børnene er blevet store og retter blikket mod storbyerne for at læse videre, så opstår der tit et boligproblem. For billige kollegieværelser og andelslejligheder hænger ikke på træerne, og ofte er lejelejligheder meget dyre.

Den står sikkert på ketchup, pasta og tun, men skal man hjælpe sine børn lidt bedre i gang med studietiden, så kan det være en god ide med et forældrekøb.

“Den store fordel ved et forældrekøb er jo, at man selv kan være med til at bestemme beliggenheden, området og hvilke slags naboer, den unge får. Det giver en tryghed og sikkerhed for forældrene; så har man gjort sit til, at ens barn får en god studiestart og kommer ind på boligmarkedet,” siger kunderådgiver i Andelskassen Østjylland Michael Sørensen.

Udover at ens barn får sin egen “rigtige” lejlighed er der også økonomiske fordele for forældrene.

Fordi man som forældre køber lejligheden som en udlejningsejendom, har man typisk mulighed for at anvende en af de fordelagtige skatteordninger; enten kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen. Det vil være en individuel vurdering, hvilken skatteordning, der vil være den mest optimale.

Forældre køber – og barnet lejer

Et forældrekøb foregår på den måde, at forældre køber lejligheden og derefter udlejer lejligheden til den unge. Som udlejer skal man ikke betale ejendomsværdiskat af en ejendom, som lejes ud.

“De høje boligpriser i de store byer gør det svært for de unge at etablere sig på boligmarkedet. Men med et forældrekøb kan det lade sig gøre. I og med, at forældrene lejer ud til barnet, kan der oprettes en lejekontrakt, og barnet har dermed mulighed for at søge om boligsikring. Det kan betyde meget for en ung på SU,” fortæller Michael Sørensen fra Andelskassen Østjylland.

Som forældre er det vigtigt at finde den finansieringsmodel, der passer bedst til ens økonomi. Derfor er det vigtigt at søge rådgivning, hvis man går med tanker om forældrekøb.

Undersøg ejerforeningen

Der er en lang række ting, som man skal huske at undersøge og tage stilling til ved et forældrekøb.

“Man skal fx være opmærksom på, hvad det er for en ejerforening, man køber sig ind i. Nogle ejerforeninger har forbud mod udlejning, og det skal man selvfølgelig først have undersøgt. Derudover er det vigtigt at kende til vedtægter og regnskaber,” fortæller Michael Sørensen.

Det kan også være en mulighed at undersøge andelsboligmarkedet, for her er det også muligt at lave forældrekøb – vel at mærke hvis andelsforeningen har skrevet det ind i sine vedtægter.

Fem gode råd om forældrekøb

  • Kontakt en advokat og revisor i forbindelse med købet – de kan fx rådgive om, hvilken skatteordning der er mest fordelagtig for dig, gennemgå købsaftale, servitutter og byrder på ejendommen samt vedtægter og regnskaber for ejerforeningen.
  • Vær opmærksom på, at lejligheden skal udlejes til barnet på markedsvilkår.
  • Tænk på et forældrekøb som en langsigtet investering.
  • Når lejligheden sælges, er fortjenesten skattepligtig for forældrene, til gengæld er det muligt at overdrage lejligheden til barnet på særlige vilkår.
  • Der findes mange forskellige muligheder finansiering af et forældrekøb. Kontakt derfor et pengeinstitut, der kan kendskab til forældrekøb og find sammen med boligrådgiveren en finansieringsmodel, der passer til netop din økonomi.

Artikel skrevet af:
Andelskassen Østjylland