Tidlig indberetning af årsopgørelsen 2011

Dine personlige skatteoplysninger for 2010 kan fra den 1. februar ses i din skattemappe i TastSelv, dvs., at årsopgørelser fra arbejdsgiver, banker, A-kasse m.v.

Indberet oplysningerne som SKAT ikke kender

Via TastSelv på skat.dk kan du fra den 1. til og med den 28. februar indberette de indtægter og udgifter, som SKAT ikke kender og derfor ikke kan få med på årsopgørelsen for 2010.
Det kan eksempelvis dreje sig om underholdsbidrag, børnebidrag, lejeindtægter m.v.

Frivillig betaling af restskat

I perioden den 1. januar til den 1. juli kan du lave en frivillig betaling af restskat for 2010.
Det kan ske via Tastselv med dankort, eller du kan få en betalingslinje til brug i netbank.

Skat beregner renter fra og med den 1. januar

Du skal betale en såkaldt dag-til-dag rente, eller også kaldet en lånerente til SKAT. Denne rente er ikke fradragsberettiget og er i 2011 fastsat til 4,2 procent. Dvs. at såfremt du har restskat og har
pengene stående til betaling herfor, bør du foretage indbetalingen hurtigst muligt.

SKAT beregner rente fra og med den 1. januar til den dag, du betaler.

Brug hjemmesiden www.skat.dk

Hvis du betaler via betalingsprogrammet på www.skat.dk, vil programmet beregne renten.